PORTAL PRACOWNICZY I EZD

Portal pracowniczy jest dostepny pod adresem:
https://pp.uni.lodz.pl

EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) dostępne jest pod adresem:
https://ezd.uni.lodz.pl/

Login do powyższych systemów ma postać: imie.nazwisko@filologia.uni.lodz.pl

HASŁO WAŻNE JEST PRZEZ 30 DNI. PO WYGAŚNIĘCIU HASŁA NALEŻY JE SAMODZIELNIE ODNOWIĆ KORZYSTAJĄC ZE STRONY:

https://logowanie.uni.lodz.pl/generatepw/

Nowe hasło powinno: składać się z co najmniej 8 znaków, oraz zawierać co najmniej 1 dużą literę, 1 małą literę i 1 liczbę. Nowe hasło musi być różne od haseł wykorzystywanych przez ostatnie 12 miesięcy i nie może zawierać polskich znaków oraz fragmentów loginu.