acta germanistica

Wydawca: WUŁ
Rocznik

Strona internetowa: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/ (PL)


Redakcja:
Redaktor naczelny: dr hab. Witold Sadziński
Z-ca Redaktora Naczelnego: dr hab. Marcin Gołaszewski
Redaktor tematyczny: prof. zw. dr hab. Roman Sadziński
Sekretarz: dr Małgorzata Żytyńska

Kontakt:
w_sadzinski@yahoo.de
foliagermanica@uni.lodz.pl

escripta

Wydawca: WUŁ
Rocznik

Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/escripta/user/setLocale/es_ES?source=%2Fescripta (wersja ES)


Redakcja:
Redaktor naczelny: dr Łukasz Szkopiński
Współredaktor: Soledad Llano Berini (Universidade de Santiago de Compostela)

Kontakt:
e.scripta.romanica@gmail.com

zdjęcie okładki

40 punktów

Wydawca: WUŁ
Półrocznik

WWW: Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica

 

Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie za zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

 

Redakcja:
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński
Sekretarz: dr Agata Piasecka

Kontakt:
jarekw@uni.lodz.pl 
piasaga@poczta.onet.pl

okładka czasopisma

20 punktów

Wydawca: WUŁ
Połrocznik

WWW: Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

WWW: -