PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

DS. PROGRAMU ERASMUS I INNYCH PROGRAMÓW WYMIANY STUDENCKIEJ

DS. WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

DS. WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM I PRACODAWCAMI

DS. KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

DS. PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

DS. E-LEARNINGU

DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DS. PRZEPROWADZANIA PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW CERTYFIKATOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

DS. KIERUNKU „TRANSLATORYKA”