Wydział Filologiczny UŁ dysponuje katalogiem własnych materiałów promocyjnych. 

Gadżety moga być zakupione wyłącznie przez jednostki organizacyjne Wydziału (instytuty, katedry, zakłady). Zamówienia rozliczane są poprzez noty wewnętrzne.


Z przykrością informujemy, że na ten moment nie ma możliwości zakupu gadżetów i materiałów promocyjnych przez studentów Wydziału Filologicznego. Wszystkich zainteresowanych filologicznymi gadżetami odsyłamy na nasz profil na Instagramie, na którym często organizowane są konkursy z nagrodami.

Studenci mogą również zakupić gadżety ogólnouniwersyteckie w Sklepie UŁ mieszczącym się na parterze budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 32/38).


Pracowników Wydziału prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i procedurą składania zamówień na gadżety i wydruki materiałów promocyjnych.

GADŻETY WYDZIAŁOWE

1. Wypełnij załączony poniżej formularz i prześlij go na adres bartosz.burski@uni.lodz.pl

2. Po otrzymaniu wiadomości mailowej potwierdzającej realizację zamówienia odbierz materiały w pokoju 3.15 na Wydziale Filologicznym wraz z notą wewnętrzną.

3. Wymagane jest wskazanie źródła finansowania (subwencja dydaktyczna jednostki/dofinansowanie Dziekana/środki konferencyjne).

Gadżety wydziałowe nie mogą zostać zakupione ze środków Rektora UŁ lub innych jednostek spoza Wydziału.

4. Zamówienia należy składać na co najmniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

GADŻETY JEDNOSTKI (INSTYTUTU/KATEDRY)


1. Zgłoś zapotrzebowanie na gadżety w sekretariacie swojej jednostki (wskaż typ gadżetu, jego ilość, źródło finansowania, dostępny budżet).

2. Pracownik sekretariatu wypełni z Tobą stosowny formularz i złoży zamówienie do Centrum Promocji UŁ.

3. Po uzyskaniu wyceny od firm biorących udział w przetargu podejmiesz decyzję dotyczącą realizacji zamówienia (jeżeli proponowana cena przekracza zakładany budżet, możesz zrezygnować z produkcji gadżetu).

4. Przekaż pracownikowi sekretariatu Twojej jednostki gotowy projekt gadżetu. Pracownik sekretariatu prześle Twoje zlecenie do realizacji.

5. Czas realizacji zamówienia od momentu przesłania formularza do Centrum Promocji UŁ wynosi ok. 30 dni.


PRZYDATNE LINKI:

GADŻETY OGÓLNOUCZELNIANE

1. Skontaktuj się ze sklepem UŁ (sklep@uni.lodz.pl) w celu uzyskania formularza zamawiania gadżetów uniwersyteckich dla jednostek UŁ. Odeślij wypełniony formularz na wskazany wyżej adres.

2. Po przygotowaniu zamówionego asortymentu otrzymasz informację o możliwości odbioru zamówienia. Czas oczekiwania na odbiór gadżetów wynosi 2 dni robocze od momentu otrzymania kompletnie wypełnionego formularza zamówienia. Odbiór zamówienia jest możliwy w Sklepie UŁ na parterze budynku głównego BUŁ (ul. Matejki 32/38) w poniedziałki i środy w godz. 12.00–15.00, we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00–15.00.

3. Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia gadżetów online na stronie www.sklep.uni.lodz.pl lub bezpośrednio w Sklepie UŁ mieszczącym się w Bibliotece UŁ.

4. Uwaga! Bez wcześniejszego złożenia zamówienia w stacjonarnym Sklepie UŁ można dokonać zakupu gadżetów jedynie ze środków prywatnych (obowiązują ceny ze strony sklep.uni.lodz.pl, które różnią się od cen dla poszczególnych jednostek uczelni). 

 

PLAKATY

 • Miejsce ekspozycji plakatów wyznaczane jest przez Biuro Promocji i Komunikacji Wydziału Filologicznego UŁ (istnieje zakaz wywieszania plakatów na własną rękę bez wcześniejszej konsultacji).
 • Ze względu na wymiary ramek ekspozycyjnych posiadanych przez Wydział akceptowane są wyłącznie plakaty w formacie B2. Osoby dostarczające do wywieszenia plakaty w mniejszym formacie zobowiązane są do samodzielnego dostosowania wydruków do obowiązujących kryteriów.
 • Gotowe plakaty wywieszane są w przestrzeni wydziałowej najwcześniej 2 tygodnie przed organizowanym wydarzeniem. Termin ich ekspozycji zależny jest od natężenia innych wydarzeń i dostępności wydziałowych nośników reklamowych. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń ekspozycyjną Wydział zapewnia możliwość wywieszenia 2 plakatów reklamujących dane wydarzenie.
 • Po zakończeniu wydarzenia plakaty zostają zutylizowane, chyba że organizator konferencji zgłosi do Biura Promocji i Komunikacji Wydziału Filologicznego UŁ chęć zatrzymania ich na pamiątkę. Taką informację należy przekazać najpóźniej w dniu startu wydarzenia.
 • Do obowiązków wydziałowego specjalisty ds. promocji należy projektowanie oraz zamawianie plakatów oraz innych materiałów promocyjnych wyłącznie na wydarzenia ogólnowydziałowe.
 • W przypadku wydarzeń organizowanych przez jednostki wydziału (np. konferencje, wykłady gościnne) specjalista ds. promocji służyć może pomocą graficzną w ramach możliwości czasowych i nieobciążenia innymi obowiązkami. Jeżeli zamierzają Państwo zwrócić się o pomoc w tym zakresie do wydziałowego specjalisty ds. promocji, należy to uczynić na co najmniej miesiąc przed zaplanowanym wydarzeniem (czas potrzebny na złożenie zamówienia w ramach procedury przetargowej, wybór wykonawcy oraz przygotowanie i wydruk projektu plakatu).
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakatów, zaproszeń, grafik itp.) przez wydziałowego specjalistę ds. promocji na potrzeby inne niż wydarzenia ogólnowydziałowe jest odpłatne. Organizatorzy zostaną obciążeni notą wewnętrzną.
 • Zalecane jest przygotowywanie plakatów i zaproszeń wyłącznie w wersji elektronicznej.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PLAKATU PRZEZ WYDZIAŁOWEGO SPECJALISTĘ DS. PROMOCJI

 • Zamawiane plakaty tworzone są zgodnie z obowiązującym schematem identyfikacji wizualnej Wydziału zamieszczonym poniżej. Plakaty drukowane są na papierze fotograficznym w formacie B2 (70,7 x 50 cm). Koszt wydruku 1 plakatu w takim formacie to ok. 25 zł. Koszt opracowania projektu plakatu na wydarzenia inne niż te ogólnowydziałowe wynosi 75 zł (rozliczenie poprzez notę wewnętrzną).
 • Przy składaniu zamówienia należy wskazać źródło finansowania projektu plakatu (np. subwencja dydaktyczna jednostki/dofinansowanie Dziekana).  
 • Osoba zamawiająca plakat zobowiązana jest do dostarczenia na adres bartosz.burski@uni.lodz.pl treści niezbędnych do stworzenia plakatu, tj. zdjęcia głównego (wymagane wymiary zdjęcia to co najmniej 1600 px szerokości; w przypadku zdjęć portretowych preferowana jest orientacja pionowa); nazwy, daty i miejsca wydarzenia, nazwy organizatora/organizatorów, opcjonalnie: dostarczenia logotypów partnerów/współorganizatorów oraz opisu wydarzenia.
 • W przypadku problemów ze znalezieniem zdjęcia głównego polecamy skorzystanie z darmowego banku zdjęć dostępnego pod adresem http:/pixabay.com i wybranie zdjęcia tematycznie zbliżonego do organizowanego wydarzenia.
 • Osoba zamawiająca otrzymuje do wglądu projekt plakatu, który zostaje przesłany do druku po uzyskaniu finalnej akceptacji.
 • Wydruk plakatów następuje w ciągu 7 dni roboczych od przesłania do drukarni ostatecznej wersji plakatu.
 • Prosimy o zwracanie się z prośbą o przygotowanie projektu plakatu na co najmniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMAWIANIA PLAKATÓW NA KONFERENCJE NAUKOWE/WYDARZENIA INNE NIŻ OGÓLNOWYDZIAŁOWE

WIZYTÓWKI

 • Realizacją zamówień na wizytówki dla pracowników danej jednostki zajmują się pracownicy sekretariatu. Pracownicy sekretariatu składają zamówienie poprzez wypełnienie formularza udostępnianego przez Centrum Komunikacji i PR UŁ UŁ (komunikacja@uni.lodz.pl).
 • W ramach obowiązującego przetargu istnieje możliwość produkcji wizytówek w pakietach po 50 lub 100 sztuk. W ramach jednego pakietu można wyprodukować wizytówki tylko w jednym języku.
 • Zamawiane wizytówki tworzone są zgodnie z obowiązującym schematem identyfikacji wizualnej Wydziału zamieszczonym poniżej. Istnieje możliwość produkcji wizytówek w języku polskim lub języku angielskim.
 • Składając zamówienie w sekretariacie, należy dostarczyć wszystkie niezbędne dane, które mają zostać zamieszczone na wizytówce, tj. wskazać logotyp (do wyboru: Wydziału lub reprezentowanej jednostki, np. instytutu/katedry/zakładu), stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, funkcję, nazwę reprezentowanej  jednostki  (jeżeli  nie  pojawia  się  w  logotypie), numer  telefonu,  służbowy  adres  e-mail,  adres  Wydziału (opcjonalnie:  z  numerem  pokoju), adres strony internetowej Wydziału lub reprezentowanej jednostki. Zamawiający powinien również wskazać źródło finansowania(najczęściej: subwencja dydaktyczna - wymaga zgody kierownika jednostki).
 • Dostępne logotypy Wydziału oraz poszczególnych jednostek wchodzących w jego skład znajdują się na tej stronie. Na potrzeby realizacji zamówienia ze wskazanego powyżej katalogu logotypów należy dostarczyć logotyp w grafice wektorowej w orientacji pionowej w wersji językowej adekwatnej do języka zastosowanego w projekcie wizytówki (UWAGA! Nie wszystkie jednostki posiadają logotypy w języku obcym. W takich sytuacjach zalecamy stosowanie logotypu Wydziału w języku angielskim).
 • Ewentualne prośby dotyczące potrzeby opracowania logotypów dla danej jednostki należy zgłaszać mailowo na adres: bartosz.burski@uni.lodz.pl.
 • Pracownicy składający zamówienie do sekretariatu zobowiązani są do samodzielnego odbioru wizytówek w Centrum Komunikacji i PR UŁ (ul. Uniwersytecka 3).
 • Szczegółowe informacje na temat zamawiania wizytówek dostępne są w Bazie Wiedzy Pracownika w Portalu Pracowniczym.