Wydział Filologiczny jest jednym z największych wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim. Zatrudnia ok. 400 pracowników (badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych), kształci prawie 4000 studentów na niemal 40 kierunkach studiów.

Pracownicy Wydziału Filologicznego prowadzą badania naukowe w różnych dyscyplinach. Główne to: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii. Współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych.

Istotną rolę w działalności Wydziału odgrywa współpraca z pracodawcami. Programy kształcenia na kierunkach Wydziału Filologicznego tworzone są z uwzględnieniem realiów zmieniającego się rynku pracy, a ich opracowywanie poprzedzają konsultacje ze środowiskiem biznesowym.

Zajęcia akademickie odbywają się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w samym centrum kampusu uniwersyteckiego, 2 km od Dworca Łódź Fabryczna. Do dyspozycji studentów są m.in. sale logopedyczne, pracownie językowe i translatoryczne, sala kinowa oraz studia: radiowe i telewizyjne.

PROFESJE ABSOLWENTÓW

Nasi wykładowcy kładą nacisk na doskonalenie umiejętności interpersonalnych studentów, a także pracę zespołową, samodzielność i kreatywność. Absolwenci kierunków filologicznych dzięki interdyscyplinarności studiów należą do jednych z najbardziej wszechstronnych i samodzielnych osób kończących Uniwersytet Łódzki.

Absolwenci Wydziału Filologicznego UŁ są przygotowani do pracy w następujących zawodach:

 • tłumacz (po ukończeniu specjalizacji translatorskiej)
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej)
 • lektor/coach
 • animator kultury
 • autor działań edukacyjnych
 • kierownik literacki, dramaturg, librecista
 • przewodnik (ze znajomością języka i kultury wybranego regionu)
 • organizator eventów
 • specjalista ds. reklamy, PR, brandingu, kreowania wizerunku, zarządzania komunikacją wizualną firmy
 • dziennikarz, redaktor w wydawnictwach
 • archiwista dokumentów elektronicznych
 • analityk informacji i raportów medialnych
 • broker informacji (researcher)
 • bibliotekarz
 • logopeda i neurologopeda
 • specjalista ds. kształtowania i korygowania dykcji emisji głosu
 • edytor tekstów/korektor
 • pracownik administracyjny i biurowy

KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Nasi studenci w toku studiów uczą się następujących języków:

 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • bułgarski
 • serbski
 • słoweński
 • czeski
 • łaciński
 • starogrecki
 • niderlandzki*
 • hebrajski*
 • portugalski*
 • rumuński*

*zajęcia w ramach lektoratu lub na zasadzie przedmiotu dodatkowego do wyboru