KOMISJA KADROWO-FINANSOWA
(przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 12/2016/2017 z dnia 23 września 2016 r.)

Przewodnicząca

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Dziekan Wydziału

Członkowie

dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, prodziekan Wydziału,

dr hab. Danuta Kowalska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii,

dr hab. prof.UŁ Tomasz Dobrogoszcz, dyrektor Instytutu Anglistyki,

prof. dr hab. Anna Warda, dyrektor Instytutu Rusycystyki,

dr hab. Małgorzata Kubisiak, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej,

dr hab. prof. UŁ Anita Staroń, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej,

dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak, kierownik Katedry Dramatu i Teatru,

dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski, kierownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych,

prof.dr hab. Ryszard Kluszczyński, kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej,

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska, kierownik Katedry Teorii Literatury,

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Rejniak-Majewska, kierownik Katedry Badań Kulturowych UŁ,

prof. dr hab. Grażyna Habrajska, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

dr hab. prof.UŁ Agnieszka Kłosińska-Nachin, kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej,

dr hab. prof. UŁ Joanna Sowa, kierownik Katedry Filologii Klasycznej,

dr hab. prof. UŁ Ivan Petrov, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej,

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii

dr hab. prof. UŁ Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz komunikacji Międzykulturowej

mgr Dorota Cieślak


KOMISJA DS. NAGRÓD
(przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 86/2020/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.)

Przewodnicząca

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Członkowie

Dr hab.prof.UŁ Artur Gałkowski – Prodziekan ds. Naukowych 

Przedstawiciele dyscyplin: 

Literaturoznawstwo: 

  • Prof.dr hab. Jerzy Jarniewicz 
  • Prof.dr hab. Arkadiusz Morawiec

Językoznawstwo: 

  • Prof.dr hab. Piotr Stalmaszczyk 
  • Prof. dr hab. Rafał Zarębski 

Nauki o kulturze i religii/nauki o sztuce: 

  • Prof.dr hab. Ryszard Kluszczyński 

Nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

  • Dr hab. Agata Walczak-Niewiadomska 

Przedstawiciele Związków Zawodowych: 

  • ZNP – dr Anna Barańska-Szmitko
  • NSZZ Solidarność – dr Monika Urbańska