BIURO DS. OBSŁUGI STUDENTÓW

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

GODZINY PRZYJĘĆ:

W miesiącach wakacyjnych od 15 lipca do 31 sierpnia b.r. Biuro Obsługi Studenta będzie czynne:

LIPIEC

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek 10.00-14.30

środa 10.00-14.00

czwartek 10.00-14.00

piątek nieczynne

 

SIERPIEŃ

wyłącznie w środy w godz. 10.00 - 14.00

KIEROWNIK BIURA

Katarzyna PAWŁOWSKA
pok. 3.42
42 664 52 16
42 635 68 82
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

Stanowisko 1

Małgorzata BIELECKA
tel. 42 665 52 52
malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl

filmoznawstwo
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
kulturoznawstwo
nowe media i kultura cyfrowa
kultura i sztuka współczesna

 

Stanowisko 2

Iwona PRZYBYSZ
tel. 42 664 52 75
iwona.przybysz@uni.lodz.pl

filologia angielska, studia II stopnia
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
translatoryka


Stanowisko 3

Joanna MAMROT
tel. 42 664 52 75
joanna.mamrot@filologia.uni.lodz.pl

filologia angielska, studia I stopnia
filologia włoska, studia II stopnia
informatologia z biznesowym językiem angielskim
informacja w środowisku cyfrowym


Stanowisko 4

Karolina SZCZEPAŃSKA
tel. 42 665 52 19
karolina.szczepanska@uni.lodz.pl

filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
filologia hiszpańska z językiem angielskim
filologia romańska
filologia włoska, studia I stopnia


Stanowisko 5

Monika IWANOWSKA
tel. 42 665 52 19
monika.iwanowska@uni.lodz.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo międzynarodowe
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską


Stanowisko 6

Anna WALAK
tel. 42 665 52 19
anna.walak@uni.lodz.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I stopnia
filologia polska
logopedia z audiologią, studia I stopnia
logopedia, studia II stopnia


Stanowisko 7

Anita RĘKAWIECKA
tel. 42 665 52 47
anita.rekawiecka@filologia.uni.lodz.pl

filologia germańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
studia polsko-niemieckie
twórcze pisanie
produkcja teatralna i organizacja widowisk


 

POKÓJ 3.54A

Station 1

Klaudia Krzysztofik

klaudia.krzysztofik@filologia.uni.lodz.pl

English Philology
Film and Audiovisual Media Studies
German Philology
Spanish Philology
Romance Philology
Translation Studies
Creative Writing
Cultural Studies
Modern Art and Culture
Theatre Production and Organization of Artistic Events
GEMMA Studies
ERASMUS +/ MOBILITY

 

Station 2

Mateusz KŁUCJASZ
42 635 69 06
mateusz.klucjasz@filologia.uni.lodz.pl

Journalism, Media and Communication Design
International Journalism
Classical Philology with Mediterranean Culture  
Polish Philology
Russian Philology
Slavic Philology
Italian Philology
Informatology with Business English
Linguistics for Business
Linguistics in Specialist Communication
New media and Digital Culture
Audiovisual Media and Digital Culture
Polish Studies with English
Media Arts Culture   

 

 


 

BIURO DS. ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

GODZINY PRZYJĘĆ:

W miesiącach wakacyjnych od 15 lipca do 31 sierpnia b.r. Biuro Organizacji Kształcenia będzie czynne:

LIPIEC

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek 10.00-14.30

środa 10.00-14.00

czwartek 10.00-14.00

piątek nieczynne

 

SIERPIEŃ

wyłącznie w środy w godz. 10.00 - 14.00

KIEROWNIK BIURA

Kierownik Biura

Iwona NIEDŹWIECKA
pok. 3.39
42 664 52 61
iwona.niedzwiecka@uni.lodz.pl

Studia doktoranckie, praktyki

Renata CHYŁA

 

renata.chyla@uni.lodz.pl

stdoktor@uni.lodz.pl
42 665 52 15

 

Dorota PRASALSKA

42 665 52 61

filologia polska

filologia angielska

filologia germańska

studia polsko-niemieckie

studia polskie z językiem angielskim

kultura i sztuka współczesna

media audiowizualne i kultura cyfrowa

twórcze pisanie

kulturoznawstwo

produkcja teatralna i organizacja widowisk

filmoznawstwo i media audiowizualne

nowe media i kultura cyfrowa

Zespół ds. USOS

Iwona NIEDŹWIECKA

dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

dziennikarstwo międzynarodowe

informacja w środowisku cyfrowym

informatologia z biznesowym językiem angielskim

lingwistyka dla biznesu

lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

logopedia z audiologią

logopedia

translatoryka

 

 

 

Wioleta RYŻLAK

42 665 52 61

filologia włoska

filologia romańska

filologia rosyjska

filologia słowiańska

filologia hiszpańska

filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską