BIURO DS. OBSŁUGI STUDENTÓW

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.53

GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek: 9:00-14:00

wtorek: 10:00-15:00

środa: 9:00-14:00

czwartek: 9:00-14:00

piątek: 9:00-14:00

KIEROWNIK BIURA

Katarzyna PAWŁOWSKA
pok. 3.42
42 665 52 16
42 635 68 82
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
rekrutacja, stypendia, umorzenia opłat, studenci MISH

Stanowisko 1

Małgorzata BIELECKA
tel. 42 665 52 52
malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl

filmoznawstwo
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
kulturoznawstwo
nowe media i kultura cyfrowa
niemcoznawstwo

Stanowisko 2

Iwona PRZYBYSZ
tel. 42 664 52 75
iwona.przybysz@uni.lodz.pl

filologia angielska, studia II stopnia
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
translatoryka


Stanowisko 3

Justyna CHOJNACKA
tel. 42 664 52 75
justyna.chojnacka@uni.lodz.pl

filologia angielska, studia I stopnia
filologia włoska, studia II stopnia
informatologia z biznesowym językiem angielskim
informacja w środowisku cyfrowym


Stanowisko 4

Karolina SZCZEPAŃSKA
tel. 42 665 52 19
karolina.szczepanska@uni.lodz.pl

filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
filologia hiszpańska z językiem angielskim
filologia romańska
filologia włoska, studia I stopnia


Stanowisko 5

Monika IWANOWSKA
tel. 42 665 52 19
monika.iwanowska@uni.lodz.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo międzynarodowe
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
twórcze pisanie


Stanowisko 6

Anna WALAK
tel. 42 665 52 19
anna.walak@uni.lodz.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia niestacjonarne I stopnia
filologia polska
logopedia, studia II stopnia
produkcja teatralna i organizacja widowisk
produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych


Stanowisko 7

Katarzyna CĘBRZYŃSKA
tel. 42 665 52 47
katarzyna.cebrzynska@filologia.uni.lodz.pl

filologia germańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
logopedia z audiologią, studia I stopnia
studia polsko-niemieckie


 

POKÓJ 3.54A

Station 1

Klaudia Krzysztofik

klaudia.krzysztofik@filologia.uni.lodz.pl

English philology
German philology
Romance philology
Spanish philology
Creative writing
Film and audiovisual media studies

program Erasmus + Mobility (incoming students)

Station 2

Mateusz KŁUCJASZ
42 635 69 06
mateusz.klucjasz@filologia.uni.lodz.pl

Journalism
Internartional Journalsim
Linguistic for business
New Media and digital culture
Audiovisual media and digital culture
Theatre production and organization of artistic events
Cultural studies
Italian Philology
Russian Philology
Slavic Philology
Polish Philology

 


 

BIURO DZIEKANA

90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 3.39

GODZINY PRZYJĘĆ:

poniedziałek: 9:00-14:00

wtorek: 10:00-15:00

środa: 9:00-14:00

czwartek: 9:00-14:00

piątek: 9:00-14:00

KIEROWNIK BIURA

Alicja GŁÓWCZYŃSKA
pok. 3.39
42 665 52 33
alicja.glowczynska@uni.lodz.pl
sprawy osobowe, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora