TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

  • 22 września 2023 r.
  • 27 października 2023 r.
  • 24 listopada 2023 r.
  • 19 stycznia 2024 r.
  • (23 lutego 2024 r.) w razie konieczności
  • 22 marca 2024 r.
  • 26 kwietnia 2024 r. (w razie konieczności)
  • 17 maja 2024 r.
  • 21 czerwca 2024 r.

Przypominamy, że dokumenty do rozpatrzenia przez Kolegium Dziekańskie i Radę Wydziału należy składać do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym planowane jest posiedzenie Rady Wydziału.

Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

Skład Rady Wydziału (stan na 22 września 2023 r.)