TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PRZYPOMINAMY, ŻE DOKUMENTY DO ROZPATRZENIA PRZEZ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE I RADĘ WYDZIAŁU NALEŻY SKŁADAĆ DO CZWARTKU POPRZEDZAJĄCEGO TYDZIEŃ, W KTÓRYM PLANOWANE JEST POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU.

23 września 2022 r.
21 października 2022 r.
25 listopada 2022 r.
20 stycznia 2023 r.
24 lutego 2023 r. (w razie konieczności)
24 marca 2023 r.
21 kwietnia 2023 r. (w razie konieczności)
26 maja 2023 r.
30 czerwca 2023 r.

Zasady zgłaszania przez członków Rady Wydziału wniosków do projektów uchwał

Skład Rady Wydziału (stan na 1 października 2022 r)