Dorota Cieślak

Dyrektor administracyjny

pokój: 3.19

tel: 42 635 6872, 42 635 6873

e-mail: dorota.cieslak@uni.lodz.pl

Aneta Sadach

Kierownik Działu ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej

pokój: 3.14

tel: 42 664 5204, 42 635 68 18

e-mail: aneta.sadach@uni.lodz.pl

Zespół ds. projektów

 

Wioleta Hencz

Koordynator zespołu

pokój: 2.12

tel: 42 635 6875

e-mail: wioleta.hencz@uni.lodz.pl

Renata Rudnicka

pokój: 2.12

tel: 42 635 6875

e-mail: renata.rudnicka@uni.lodz.pl

Maria Wiśniewska

pokój: 2.13

tel: 42 665 5105

e-mail: maria.wisniewska@uni.lodz.pl

Aleksandra Szubert-Hilt

pokój: 2.13

tel: 42 665 5105

e-mail: aleksandra.szubert@uni.lodz.pl


 

Specjalista ds. rozliczeń

 

Sebastian Mikołajczyk

pokój: 3.22

tel: 42 635 5394

e-mail: sebastian.mikolajczyk@uni.lodz.pl

 

 

Specjalista ds. systemu informacji o nauce

 

Roksana Tokarska

pokój: 3.22

tel: 42 635 5394

e-mail: roksana.tokarska@uni.lodz.pl

 


 

Promocja Wydziału

 

Bartosz Burski

pokój: 3.15

tel: 42 635 6877

e-mail: bartosz.burski@uni.lodz.pl

Zofia Nacewska

pokój: 3.15

tel: 42 635 6877

e-mail: zofia.nacewska@uni.lodz.pl

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego

 

pokój: 3.19

Marta Dreko-Caban

tel: 42 635 6873, 42 665 5254

e-mail: sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

 

pokój: 3.94

Małgorzata Badowska

Grażyna Frank-Rakowska

tel: 42 664 5214, 42 664 5213, 42 664 5249

e-mail: polonistyka@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Katedry Informatologii i Bibliologii

 

pokój: 4.49

Sylwia Szumicka– nieobecna. Zastępstwo: Grażyna Frank-Rakowska

tel: 42 664 5214

e-mail: informatologia@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Instytutu Kultury Współczesnej

 

pokój: 3.13

Paulina Kuster

Barbara Skiba

tel: 42 665 5133, 42 665 5132

e-mail: kulturoznawstwo@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

pokój: 3.97

Agnieszka Dyba

tel: 42 665 5354

e-mail: dziennikarstwo@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Instytutu Anglistyki

 

pokój: 4.36

Paweł Kołodziej

Joanna Wiszniowska-Zawiślak

tel: 42 665 5220, 42 665 5221

e-mail: anglistyka@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej 

 

pokój: 4.49

Sylwia Szumicka– nieobecna. Zastępstwo: Emilia Kosińska

tel: 42 635 6912

e-mail: kjs@uni.lodz.pl


Sekretariat Instytutu Romanistyki

 

pokój: 4.46

Elżbieta Młynarczyk – Dżereń

tel: 42 665 5150

e-mail: romanistyka@uni.lodz.pl


Sekretariat Katedry Filologii Hiszpańskiej i Katedry Filologii Klasycznej

 

pokój: 4.49

Emilia Kosińska

tel: 42 665 5374

e-mail: filologia.hiszpanska@uni.lodz.pl, filologia.klasyczna@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej

 

pokój: 4.88

mgr Paulina Pieńkowska-Grzelak

tel: 42 665 5362

e-mail: slawistyka@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Instytutu Rusycystyki

 

pokój: 4.88

mgr Paulina Pieńkowska-Grzelak

tel: 42 665 5310

e-mail: rusycystyka@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej

 

pokój: 4.101

Aleksandra Misiała

tel: 42 665 5422

e-mail: germanistyka@uni.lodz.pl


 

Sekretariat Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii

 

pokój: 3.92

Małgorzata Kokot

tel: 42 635 6757

e-mail: dialektologia@uni.lodz.pl

 

Informatycy:

 

Grzegorz Zgondek

pokój: 3.16

tel: 42 635 6871

e-mail: grzegorz.zgondek@uni.lodz.pl

Jakub Żak

pokój: 3.16

tel: 42 635 6871

e-mail: jakub.zak@uni.lodz.pl


 

Technicy:

 

 

Marek Augustyniak – konserwator

Piotr Kwiatkowski – konserwator

Paweł Soszka – elektryk

Grzegorz Tenentka – elektryk

Adam Detmer – hydraulik

 

pokój: 09

tel. 42 665 5288