Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie Dziekana.

Dyżury w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r.:

1 lipca: 11:00 - 14:00

 

tel: 42 635 6873
e-mail: sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6876

pok. 3.23

Dyżury w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r.:

4 lipca: 9:30-11:00
11 lipca: 10:00 - 11:30

29 sierpnia: 10:00 - 11:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH

kierunki:

  • filologia polska,
  • informatologia z biznesowym językiem angielskim,
  • informacja w środowisku cyfrowym,
  • logopedia z audiologią,
  • logopedia
  • studia polskie z językiem angielskim

e-mail: irena.jaros@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r.:

2 lipca: 11:00-12:30
12 lipca: 11:30 - 13:00
18 lipca: 11:00 - 12:30

29 sierpnia: 11:00 - 12:30

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH I RUCHU STUDENCKIEGO NA WYDZIALE

kierunki:

•    filologia angielska,
•    lingwistyka dla biznesu,
•    lingwistyka w komunikacji specjalistycznej,
•    translatoryka.

 

e-mail: michal.lachman@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r.:

3,10 i 31 lipca: 10:00-11:30

21 sierpnia: 10:00 - 11:30

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ PROMOCJI WYDZIAŁU I WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

kierunki:

•    dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
•    dziennikarstwo międzynarodowe,
•    filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
•    kulturoznawstwo,
•    kultura i sztuka współczesna,
•    media audiowizualne i kultura cyfrowa,
•    nowe media i kultura cyfrowa,
•    produkcja teatralna i organizacja widowisk,
•    twórcze pisanie.

 

e-mail: monika.worsowicz@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w miesiącach lipiec-sierpień 2024 r.:

2, 9 lipca: 9:00 - 10:30

7, 28 sierpnia: 9:00 - 10:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKACH NEOFILOLOGICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU I TRANSLATORYKA) ORAZ PROJEKTÓW

kierunki:

•    filologia hiszpańska,
•    filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną,
•    filologia hiszpańska z językiem angielskim,
•    filologia germańska,
•    filologia klasyczna z kulturą sródziemnomorską,
•    filologia romańska,
•    filologia rosyjska,
•    filologia słowiańska,
•    filologia włoska,
•    studia polsko-niemieckie.

 

e-mail: ewa.kobylecka@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w miesiącach czerwiec-sierpień 2024 r.:

20 czerwca: 8:45 - 9:45

4, 11, 16 i 25 lipca: 9:00 - 10:00

30 sierpnia: 9:00 - 10:00