Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie Dziekana.

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Wtorek – godz. 10:00-13:00

Czwartek - godz. 11:30-13:00

tel: 42 635 6873
e-mail: sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6876

pok. 3.23

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Czwartek – godz. 9:00-10:00 i 12:00-13:00


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH

kierunki:

  • filologia polska,
  • informatologia z biznesowym językiem angielskim,
  • informacja w środowisku cyfrowym,
  • logopedia z audiologią,
  • logopedia
  • studia polskie z językiem angielskim

e-mail: irena.jaros@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Środa, godz. – 13:30-15:00

Dodatkowy dyżur w październiku: wtorki 10.10 oraz 17.10, godz. 10:00-11:30, czwartek 26.10, godz. 9:00-10:00

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH I RUCHU STUDENCKIEGO NA WYDZIALE

kierunki:

•    filologia angielska,
•    lingwistyka dla biznesu,
•    lingwistyka w komunikacji specjalistycznej,
•    translatoryka.

 

e-mail: michal.lachman@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Wtorek, godz. 12:30-14:00

dodatkowo w październiku: środa, godz. 12:00-13:30

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ PROMOCJI WYDZIAŁU I WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

kierunki:

•    dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
•    dziennikarstwo międzynarodowe,
•    filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
•    kulturoznawstwo,
•    kultura i sztuka współczesna,
•    media audiowizualne i kultura cyfrowa,
•    nowe media i kultura cyfrowa,
•    produkcja teatralna i organizacja widowisk,
•    twórcze pisanie.

 

e-mail: monika.worsowicz@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Wtorek, godz. 9:00 - 10:30

Dodatkowy dyżur w październiku: piątek, godz. 8:15-9:45 (piątek 27.10 dyżur przeniesiony na godz. 12:00-13:30)


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKACH NEOFILOLOGICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU I TRANSLATORYKA) ORAZ PROJEKTÓW

kierunki:

•    filologia hiszpańska,
•    filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną,
•    filologia hiszpańska z językiem angielskim,
•    filologia germańska,
•    filologia klasyczna z kulturą sródziemnomorską,
•    filologia romańska,
•    filologia rosyjska,
•    filologia słowiańska,
•    filologia włoska,
•    studia polsko-niemieckie.

 

e-mail: ewa.kobylecka@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024:

Czwartek – godz. 9:00 - 10:00

Dodatkowy dyżur w październiku: poniedziałek, godz. 8:45-10:15 (z wyjątkiem 9.10).
Dyżur w czwartek 12.10 odwołany
Dodatkowy dyżur w piątek 13.10 w godz. 9:00-10:30