Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty w sekretariacie Dziekana.

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Wtorek – godz. 12:00-14:00

Czwartek - godz. 10:00-12:00

tel: 42 635 6873
e-mail: sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

e-mail: artur.galkowski@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6876

pok. 3.23

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Czwartek – godz. 9:00-11:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH

kierunki:

 • filologia polska,
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim,
 • informacja w środowisku cyfrowym,
 • logopedia z audiologią,
 • logopedia
 • studia polskie z językiem angielskim

e-mail: irena.jaros@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Wtorek – 13:00-14:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH I RUCHU STUDENCKIEGO NA WYDZIALE

kierunki:

 • filologia angielska,
 • lingwistyka dla biznesu,
 • translatoryka.

e-mail: michal.lachman@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6884

pok. 3.46

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Czwartek - godz. 12:00-13:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH ORAZ PROMOCJI WYDZIAŁU I WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

kierunki:

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo międzynarodowe,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych,
 • kulturoznawstwo,
 • nowe media i kultura cyfrowa,
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk,
 • twórcze pisanie.

e-mail: monika.worsowicz@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Piątek – godz. 10:00-11:30


 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

DS. DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKACH NEOFILOLOGICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM KIERUNKÓW: FILOLOGIA ANGIELSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU I TRANSLATORYKA) ORAZ PROJEKTÓW

e-mail: ewa.kobylecka@uni.lodz.pl
tel: 42 635 6883

pok. 3.45

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023:

Czwartek – godz. 11:45-13:15