ZGŁOŚ SWOJĄ PUBLIKACJĘ

Wszystkich pracowników oraz doktorantów naszego Wydziału prosimy o przekazywanie informacji o nowych publikacjach za pośrednictwem formularza znajdującego się poniżej. Zgłoszone tytuły są cyklicznie prezentowane podczas Rad Wydziału Filologicznego UŁ.

PREZENTACJE PUBLIKACJI

📚 Maj 2023