REZERWACJA AULI

 • Rezerwacja auli A1, A2, A3, A4 lub A5 następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego na stronie https://forms.office.com/e/ciSswhjuY6
 • Rezerwacja sali Rady Wydziału (auli A5) wymaga dodatkowo zgody Dziekana Wydziału (zgodnie z Zarządzeniem nr 42 z 18.II.2019 r.).
 • Rezerwacja możliwa jest jedynie w terminie, który nie koliduje z obowiązkami dydaktycznymi lub wydarzeniami o charakterze ogólnowydziałowym lub ogólnouniwersyteckim.
 • Rezerwacja prowadzona jest wyłącznie w sekretariacie Dziekana (pokój 3.19).
 • Rezerwacji na organizowane wydarzenie należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej tydzień przed planowaną datą wydarzerzenia).

REZERWACJA SAL INNYCH NIŻ AULE ORAZ REZERWACJA PRZESTRZENI NA KORYTARZACH

 • Rezerwacji sal należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem w sekretariacie kierunku/ów, do których przypisana jest sala.
 • Informacje o kierunku, do którego przypisana jest dana sala uzyskać można w każdym sekretariacie oraz w Dziale ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej – pokój 3.14.
 • Rezerwacji przestrzeni na korytarzach należy dokonywać w Dziale ds. Obsługi Administracyjno-informatycznej, u Pani Anety Sadach (pokój 3.14).
 • Wynajmujący salę zobowiązany jest do utrzymania porządku oraz przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego pod względem aranżacji po zakończeniu zajęć lub organizowanego wydarzenia.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Informatycy oraz technicy Wydziałowi dostępni są na Wydziale w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.30 i w tych godzinach służą bezpłatną pomocą techniczną.
 • Zapewnienie stałej (tj. obecności w miejscu wydarzenia) obsługi technicznej podczas wydarzenia i/lub obsługi poza godzinami pracy (w tym w weekendy) wymaga osobnej umowy organizatora wydarzenia z informatykami/technikami oraz dodatkowego wynagrodzenia.

KWESTIE FORMALNE

 • Wynajmujący ma obowiązek przekazać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia (imię, nazwisko, nr telefonu) do Działu ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej, do Pani Anety Sadach (pokój 3.14).
 • Wszelkie szczegóły techniczne niezbędne do organizacji wydarzenia (ławki do rejestracji, cateringu, wskazanie miejsca podłączenia prądu, podanie numerów sal dydaktycznych w celu przygotowania przez służby sprzątające itp.) należy zgłosić w Dziale ds. Obsługi Administracyjno-Informatycznej, u p. Anety Sadach (pokój 3.14) co najmniej 7 dni przed wydarzeniem.
 • Jeśli w ramach organizowanego wydarzenia planowane jest korzystanie z obsługi cateringowej, należy również podać nazwę firmy oraz kontakt do osoby będącej pracownikiem firmy cateringowej obsługującej wydarzenie.
 • Obsługa cateringowa wydarzenia organizowana jest na korytarzach. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest zgoda na organizację cateringu w sali dydaktycznej, pod warunkiem że organizator wydarzenia podpisze oświadczenie, że po zakończeniu wydarzenia sala dydaktyczna zostanie posprzątana oraz przywrócona do stanu pierwotnego pod względem aranżacji.

ODPŁATNOŚCI

 • Jednostki Wydziału nie są obciążane kosztami wynajmu sal na wydarzenia organizowane na potrzeby pracowników, doktorantów lub studentów wydziału. W budżecie organizowanego wydarzenia należy jednak uwzględnić płatność za zamawiane materiały promocyjne oraz ewentualną dodatkową (poza godzinami pracy) obsługę techniczną.
 • Wynajem powierzchni (sal i/lub korytarzy) przez osoby/instytucje zewnętrzne wymaga zawarcia umowy oraz wniesienia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem lub ustalonej indywidualnie z władzami Wydziału Filologicznego. Opłata nie może być niższa niż podstawowe koszty przygotowania tych powierzchni do wynajmu.