DOKTORAT „COTUTELLE”

Uniwersytet Łódzki wraz z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen ogłaszają konkurs na doktoranta do projektu COTUTELLE w temacie ramowym:

Między-, wielokulturowość, migracje, ucieczki i emigracja w kontekstach niemiecko-wschodnioeuropejskich

Inter- und Multikulturalität, Migrationen, Flucht und Exil in deutsch-ostoeuropäischen Kontexten

Rozpoczęcie naboru: 26 czerwca 2023 r.

Plakat promujący nabór

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Dokumenty wymagane od kandydatów w postępowaniu konkursowym:

 • dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra, magistra inżyniera lub tytułem równorzędnym;
 • wniosek konkursowy;
 • konspekt rozprawy doktorskiej;
 • informacje dotyczące aktywności publikacyjnej;
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz jednego z dwóch: niemieckiego lub polskiego na poziomie co najmniej B1.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka możliwe jest przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej poziom językowy przez specjalistów z Wydziału Filologicznego UŁ lub JLU.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby ze stopniem doktora lub doktoranci innej szkoły doktorskiej w Polsce.

ZAŁĄCZNIKI

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

KONTAKT

Sekretarz Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ
e-mail: sdnh@uni.lodz.pl

INFORMATION IN ENGLISH 🇬🇧

Justus Liebig University Giessen and University of Lodz invite you to take part in the “COTUTELLE” PhD student project competition.

Framework topic:

Inter- and multiculturality, migrations, escapes and emigration in German and Eastern European contexts.

Application start date: 26 June 2023

The competition is open for anyone wishing to carry out their doctoral dissertation in the “cotutelle” mode.

 • A magister degree, magister inżynier degree, or an equivalent (Master’s) degree
 • A candidate for the Project is to show proficiency in English at C1 level of CEFR and proficiency in either German or Polish at B1 level or higher (as proven with a certificate or other document). In the case of a candidate who lacks documentation of language skills, it shall be possible to hold an interview verifying the proficiency level, held by specialists from UL Faculty of Philology and/or JLU.

Doctoral degree holders or students of another doctoral school in Poland cannot participate in the Project.

Secretary of UL Doctoral School of Humanities
e-mail: sdnh@uni.lodz.pl

 

INFORMATIONEN AUF DEUTSCH 🇩🇪

Ausschreibung

Die Universität Łódź und die Justus-Liebig-Universität Gießen schreiben ein Auswahlverfahren für ein Doktoranden-Projekt ,,COTUTELLE“ aus.

Rahmenthema: Inter- und Multikulturalität, Migrationen, Flucht und Exil in deutsch-osteuropäischen Kontexten;

Eröffnung der Ausschreibung: 26. Juni 2023;

Das Pilotprojekt „Cotutelle” richtet sich an Personen, die eine Promotion im Cotutelle-Verfahren anstreben.

Für das Auswahlverfahren werden folgende Unterlagen verlangt:

 • ein Hochschuldiplom mit einem Magister-, Master-, Ingenieur- oder einem gleichwertigen Abschluss;
 • eine Bewerbung für das Auswahlverfahren;
 • eine Darlegung eines Forschungsvorhabens;
 • Angaben zur Publikationstätigkeit;
 • Sprachzeugnis / -diplom, das Englischkenntnisse auf dem Niveau C1 und Deutsch oder Polnisch auf dem Niveau von mindestens B1 bestätigt.

Personen, die promoviert oder Doktorand_innen einer anderen Doktorandenschule in Polen sind, sind von der Bewerbung ausgeschlossen.

Sekretariat der Doktorandenschule für Geisteswissenschaften, Universität Łódź
E-Mail Adresse: sdnh@uni.lodz.pl