Konferencja naukowa: Aleksander Gwagnin i jego kroniki

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 16 września 2024 (poniedziałek) 00:00 - 17 września 2024 (wtorek) 00:00

Konferencja naukowa poświęcona twórczości i życiu Aleksandra Gwagnina zostanie zorganizowana w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie rozpocznie się 16 września 2024 roku i potrwa dwa dni. Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia. Artykuły, które uzyskają aprobatę recenzentów, zostaną wydane w punktowanym czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

W 2021 roku zespół badawczy zajmujący się przygotowaniem edycji dwóch, cenionych kronik Aleksandra Gwagnina uzyskał finansowanie interdyscyplinarnego projektu, którego dotychczasowe wyniki zostaną przedstawione podczas specjalnego spotkania poświęconego pisarzowi.

Konferencja naukowa „Aleksander Gwagnin i jego kroniki” skierowana jest w szczególności do literaturoznawców, historyków oraz językoznawców zainteresowanych dorobkiem autorskim włoskiego twórcy. W wydarzeniu wezmą udział zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, których głosy wesprą działania zespołu badawczego.

Podczas konferencji omawiane będą m.in.: geneza, okoliczności powstania i druku wskazanych kronik Gwagnina; przedruki edycji łacińskich i ich przekłady na języki obce; biografia Aleksandra Gwagnina; źródła kronik i ich zależność od dzień histograficznych; cechy języka kronik łacińskiej i polskiej czy warstwy ilustracyjne oraz inne cechy wydawnicze kronik.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 września 2024 roku w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ (ul. Pomorska 171/173). Zgłoszenia można nadsyłać do końca kwietnia na adres mailowy: literatura.dawna@filologia.uni.lodz.pl.

Uczestnicy z zagranicy mogą wystąpić zdalnie. Udział w konferencji jest płatny, a autorzy artykułów, które uzyskają aprobatę recenzentów, mogą liczyć na opublikowanie tekstu w monograficznym numerze czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (5 stycznia 2024 przypisano czasopismu 40 p.).

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w poniższych dokumentach (w języku polskim oraz angielskim).

Pliki do pobrania:

PL - Aleksander Gwagnin i jego kroniki

PL - Formularz zgłoszeniowy

ENG - Alexander Gwagnin and his chronicles

ENG - Aplication Form

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny konferencji: 16 września 2024 (poniedziałek) 00:00 - 17 września 2024 (wtorek) 00:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND