O IMPREZIE

Cześć! 👋

Jeżeli czytasz ten tekst, to znaczy, że prawdopodobnie zainteresowało Cię nasze wydarzenie. A skoro udało już się nam zwrócić Twoją uwagę, czujemy się w obowiązku, by wyjaśnić Ci, o co w tym wszystkim chodzi! 🙂

Idea Dnia Otwartego Wydziału Filologicznego UŁ powstała 6 lat temu. W marcu 2017 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z uczniami szkół ponadpodstawowych. W naszych gościnnych progach licealiści mogli wziąć udział w licznych wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych, porozmawiać ze studentami,  poznać infrastrukturę naszego Wydziału i uczestniczyć w tematycznych konkursach...

HARMONOGRAM WYDARZENIA

31 marca (piątek) 2023 r.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Forma: warsztaty/wykłady dla licealistów (obowiązują zapisy) + ogólnodostępne stoiska informacyjne poszczególnych kierunków


Godzinowy plan imprezy wygląda następująco:

 • 10:00 –10:30 – inauguracja w Auli A1 z udziałem wybranych grup szkolnych
 • 10:45 –11:15 – 1. tura zajęć
 • 11:30 –12:00 – 2. tura zajęć
 • 12:15 –12:45 – 3. tura zajęć
 • 13:00 –13:30 – 4. tura zajęć

Od godziny 10:00 do 13:30 dostępne dla uczestników wydarzenia będą kierunkowe stoiska informacyjne, przy których dyżury pełnić będą studenci i wykładowcy.

LISTA ZAJĘĆ

NA WSZYSTKIE WYMIENIONE PONIŻEJ ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY!

1.Reklama prasowa, jakiej nie znacie

Celem zajęć jest omówienie i pokazanie uczniom reklam prasowych tradycyjnych oraz nietypowych, które mogą być odbierane wszystkimi zmysłami. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Podczas pierwszej, prowadząca omówi historię reklamy prasowej i pokaże na przykładach (prezentacja multimedialna), jak reklama prasowa zmieniała się na przełomie lat. Ponadto przedstawi różne rodzaje reklam, technikę ich tworzenia oraz mechanizmy, które sprzyjają zapamiętywaniu przekazów reklamowych. Druga część zajęć przeznaczona będzie na zaprezentowanie przykładów nietypowych reklam prasowych (zwanych niestandardowymi). Charakteryzuje je niezwykła kolorystyka, mają zaskakujące kształty, wykonane są z różnych materiałów, odbierane zmysłem węchu i mają nawet wgraną ścieżkę dźwiękową. Co ciekawe, polskie pomysły na reklamy niestandardowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zdobyły popularność na całym świecie.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 62 osoby
 2. Warsztaty radiowe

Zapraszamy na zajęcia praktyczne, które oswoją Cię z pracą przy mikrofonie w studiu radiowym i pokażą podstawowe elementy dziennikarstwa radiowego.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 10 osób

3. Co nam mówi język filmu?

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na istotę stylistycznych oraz technicznych aspektów dzieła filmowego. W ramach wprowadzenia przybliżone zostaną podstawowe metody analizy zakładające, że film należy rozpatrywać w kategoriach systemu formalnego. W dalszej części — w ramach dyskusji — omówione zostaną fragmenty wybranych filmów. Pozwoli to na wykazanie, w jaki sposób środki wyrazowe (m.in. montaż, inscenizacja, oświetlenie, praca kamery, kompozycja obrazu, wybór obiektywu) stają się elementami stylotwórczymi oraz znaczeniotwórczymi.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby

 4. Massive Attack (on Film): Warsztat z analizy teledysku jako tekstu audiowizualnego

Zajęcia w formie warsztatowej polegające na zaprezentowaniu grupie wybranych wideoklipów muzycznych, a następnie wspólnej analizie. Krótki metraż teledysku umożliwia prezentację w trakcie półgodzinnych zajęć, demonstrując go w kontekście analizy filmoznawczej. Dzięki temu uczestnicy spotkania odczują "namiastkę studiowania filmoznawstwa". W trakcie zajęć zostaną omówione dwa wideoklipy zespołu Massive Attack.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 30 osób

5. Językoznawczo o memach internetowych

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom pojęcia memu internetowego oraz wybranych zagadnień językoznawstwa kognitywnego (np. metafory, metonimii, personifikacji) na podstawie analizy popularnych memów internetowych.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby

Wymagania: znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2. Zajęcia będą prowadzone w j. angielskim z ewentualnym wspomaganiem się elementami j. polskiego (np. metajęzyk lub tłumaczenia ang. idiomów/metafor) w zależności od biegłości językowej uczestników.
 6. Po co nam transkrypcja fonetyczna w nauce języka angielskiego? - miniwarsztat z transkrypcji IPA

Zajęcia będą polegać na zaprezentowaniu uczestnikom alfabetu fonetycznego IPA oraz korzyści wypływających z jego stosowania. Omówimy m.in. różnicę między literą a dźwiękiem, rozszyfrujemy najdziwniejsze symbole fonetyczne oraz spróbujemy odczytać pojedyncze słowa i frazy z transkrypcji. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczne ćwiczenia przydatne w pracy nad poprawną wymową języka angielskiego.

Forma zajęć: prezentacja + warsztat

Limit miejsc: 30 osób

Wymagania: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2

 7. Strategie perswazji w dyskursie politycznym i medialnym

Zajęcia koncentrują się na omówieniu i zilustrowaniu przykładami wybranych strategii perswazyjnych stosowanych w dyskursie polityki i mediów. Część teoretyczna spotkania stanowić będzie wprowadzenie do zadań praktycznych (w parach lub grupie, w zależności od liczebności) polegających na identyfikowaniu i analizie fragmentów reklam, kampanii społecznych, przemówień oraz debat politycznych itp. Zajęcia kierowane są do licealistów zainteresowanych językiem jako narzędziem komunikacji.

Forma zajęć: Prezentacja + zajęcia praktyczne

Limit miejsc: 10 osób

Wymagania: Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

 8. Szekspirowskie zabawy sonetem

Większość licealistów zna Szekspira jedynie jako twórcę tragedii takich jak "Makbet" czy "Hamlet." Warsztat ukazuje inne oblicze autora. W "Sonecie 130" Szekspir wyśmiewa konwencje miłosnej poezji renesansowej. Szydzi z promowanych w niej wygórowanych standardów kobiecego piękna. Prezentowany sonet jest lekki i zabawny. Można go intepretować jako pochwałę ciałopozytywności. "Sonet 130" jest jednym z tekstów omawianych w ramach kursu literatury brytyjskiej na pierwszym roku anglistyki. Warsztat jest skrócona formą zajęć. Pozwala osobom zainteresowanym kierunkiem zobaczyć, jak takie zajęcia wyglądają.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby

Wymagania: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

▶ 9. Liechtenstein – ein Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich

Celem zajęć jest przedstawienie uczniom najważniejszych informacji na temat Księstwa Liechtenstein - najmniejszego z państw należących do niemieckiego obszaru językowego. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o prezentację połączoną z quizem i kierowane są zarówno do uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego, jak i do tych bardziej zaawansowanych.

Forma zajęć: prezentacja

Limit miejsc: 24 osoby

Wymagania: zajęcia z założenia będą prowadzone w języku niemieckim na poziomie dostosowanym do poziomu zaawansowania językowego danej grupy. W przypadku grup początkujących możliwe jest również prowadzenie zajęć w języku polskim.
 ▶  10. Piętnaście niemieckich idiomów na co dzień

Zajęcia mają formę prezentacyjno-ćwiczeniową i wprowadzają 15 aktualnych idiomów i frazeologizmów przydatnych w komunikacji na poziomach A2-B1. Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. większa część w j. polskim i część w j. niemieckim. Adresatem zajęć są osoby z podstawową znajomością języka niemieckiego (A1).

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby

Wymagania: język niemiecki na poziomie A1
 11. Samodzielna nauka słownictwa i gramatyki na przykładzie języka niemieckiego

Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane techniki umożliwiające efektywną naukę oraz zapamiętywanie określonych struktur gramatycznych i słownictwa. Techniki polegają na uczeniu się jednostek języka w otoczeniu innych wyrażeń (nauka z wykorzystaniem kontekstu werbalnego) lub przy pomocy elementów wizualnych. Uczestnicy wykonają kilka zadań przybliżających istotę wyżej wymienionych technik.

Forma zajęć: prezentacja

Limit miejsc: 24 osoby

Wymagania: znajomość języka niemieckiego na poziomie A1

12."Cześć, profesorze!" - czyli kilka uwag o grzeczności językowej i pozajęzykowej w Hiszpanii

Czy "hola" znaczy "cześć"? Czy "buenos días" zawsze oznacza "dzień dobry"? W jakich godzinach mówimy właściwie "buenas tardes"? Na te i kilka innych pytań poznasz odpowiedź w trakcie krótkiego wykładu prowadzonego przez pracownika naukowego Katedry Filologii Hiszpańskiej.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 30 osób

Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego.

13. "Męża głoś, Muzo, wielce obrotnego..." - eposy Homera i inne tradycje Grecji archaicznej

Celem zajęć jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z najważniejszymi informacjami na temat eposów przypisywanych Homerowi, tj. "Iliady", "Odysei", tak jak i kilku innych tradycji poetyckich epoki archaicznej. Zastanowimy się nad okolicznościami wykonawczymi poezji tego czasu, sposobami jej transmisji, jej społecznym i politycznym znaczeniem - innymi słowy, umiejscowimy dzieła Homera w szerszym kontekście kulturowym. Omówione zostaną także polskojęzyczne przekłady poezji greckiej oraz te opracowania poświęcone dawnym Grekom, po które prowadzący zajęcia poleca sięgać w pierwszej kolejności.

Forma zajęć: warsztat z elementami wykładu

Limit miejsc: 30 osób

14. Czy Kopciuszek to dziewczyna?

Zajęcia będą dotyczyły problemu polskiego rodzaju gramatycznego w stosunku do rodzaju naturalnego i konsekwencji wynikających z tego. Analiza zostanie przeprowadzona głównie na podstawie imion i przydomków znanych postaci bajkowych i fantastycznych (Kopciuszek, Czerwony Kapturek i in.) oraz nazw istot humanoidalnych, występujących w literaturze fantasy.

Forma zajęć: wykład z elementami dyskusji

Limit miejsc: 24 osoby
 15. Literackie zabawy (z) miastem

Uczestnicy zajęć dowiedzą się o specyfice literackiego opisywania miasta (rożnymi technikami i w różnych epokach literackich). Później spróbujemy połączyć literackie opisy z wizerunkami konkretnych miejsc w Łodzi. A może uda nam się odgadnąć czas, w którym mogły powstać i rozszyfrujemy nazwisko autora?

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 30 osób

16. Jak porozumieć się bez słów – rola niewerbalnej komunikacji w nauczaniu języka obcego

Zajęcia przewidują zapoznanie uczniów z rolą i znaczeniem komunikacji niewerbalnej na lekcjach języka obcego. Zostaną przedstawione narzędzia komunikacji niewerbalnej, które pełnią ważną funkcję w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i znacząco podnoszą poziom kompetencji interkulturowej. Na przykładzie ćwiczeń zostaną zademonstrowane sposoby wprowadzania środków komunikacji niewerbalnej na lekcjach języka obcego.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 30 osób

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim.
 17. O tłumaczeniu artystycznym - kropla nauki w morzu sztuki

Podczas wykładu nastąpi zapoznanie uczniów z praktycznymi aspektami translacji tekstów literackich.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 62 osoby

Do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość języków obcych.
 18. Warsztaty z tłumaczenia audiowizualnego

W trakcie wykładu planowane jest zapoznanie uczniów z technikami i rodzajami tłumaczenia audiowizualnego, sposobem generowania napisów w programach komputerowych oraz programami do nagrywania ścieżek dźwiękowych.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 62 osoby

Wymagania: znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego na poziomie A2

19. Język francuskiej młodzieży, czyli jak brzmieć jak rodowity Francuz

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi procesami, jakie zachodzą w języku młodzieżowym oraz poznają bliżej odpowiedniki potoczne znanych im dotychczas słów z rejestru formalnego, np. blème - problème, cimer - merci. Warsztat składać się będzie z krótkiej prezentacji zagadnienia i ćwiczeń multimedialnych przygotowanych dla uczestników. Zajęcia kierowane są do każdego, kogo ciekawi, jak rozmawiają ze sobą młodzi Francuzi na co dzień.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 30 osób

Poziom językowy zajęć zostanie dostosowany do kompetencji uczestników warsztatu.
 20. Nowa Fala w kinie francuskim

Zajęcia mają na celu przybliżenie licealistom kultury francuskiej na przykładzie Nowej Fali w kinie francuskim. Uczestnicy będą mieli okazję w przystępny sposób poznać teorię, ciekawostki, najciekawsze tytuły i osobowości tego wyjątkowego nurtu oraz wziąć udział w interaktywnym quizie.

Forma zajęć: prezentacja połączona z interaktywnymi ćwiczeniami

Limit miejsc: 30 osób

Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana znajomość języka francuskiego.
 21. Śladami francuskiego renesansu

Na zajęciach odwiedzą nas dwie studencki z Francji. Razem opracujemy mały przewodnik po Francji, w którym zaprezentujemy renesansową architekturę w każdym z regionów, a następnie nasze gościnie przeprowadzą krótki kurs fonetyki. Omówią poprawną wymowę słownictwa związanego z architekturą oraz sztuką. Warsztaty kierowane są do wszystkich uczniów zainteresowanych kulturą oraz językiem francuskim oraz tych, którzy planują rozpocząć studia na filologii romańskiej.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 10 osób

Zajęcia przeznaczone dla uczestników, którzy uczą się języka francuskiego od podstaw lub posiadają jego znajomość na poziomie A2.

22. Co Bułgaria, Serbia, Słowenia i Republika Czeska dały światu? (wynalazki i wynalazcy)

Prezentacja najważniejszych bułgarskich, serbskich, słoweńskich i czeskich wynalazków i wynalazców (takich jak Nikola Tesla, John Atanasoff i innych).

Forma zajęć: prezentacja

Limit miejsc: 30 osób

Do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość języków obcych.
 23. Najpopularniejsi raperzy na Słowiańszczyźnie – przegląd muzyki hip-hopowej z Bułgarii, Czech, Serbii i Słowenii

Podczas wykładu zaprezentowani zostaną jedni z najpopularniejszych wykonawców muzyki hip-hopowej w Bułgarii, Czechach, Serbii i Słowenii, wraz z przedstawieniem zarysu początków gatunku w tychże państwach..

Forma zajęć: prezentacja

Limit miejsc: 30 osób

Do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość języków obcych.
 24. Nie o to mi chodziło! (fałszywi przyjaciele tłumacza w języku polskim, serbskim, bułgarskim, słoweńskim i czeskim)

Prezentacja tzw. fałszywych przyjaciół tłumacza w języku polskim, serbskim, bułgarskim, słoweńskim i czeskim. To słowa, które brzmią tak samo albo podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie i utrudniają komunikację.

Forma zajęć: prezentacja

Limit miejsc: 30 osób

Do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość języków obcych.

25. Italia bez tajemnic

Zajęcia poświęcone kulturze Włoch. W trakcie warsztatów będziemy rozmawiać o różnorodności włoskich miast oraz tamtejszej kuchni. Omówimy również charakterystyczną dla mieszkańców Włoch gestykulację.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 60 osób

Do udziału w zajęciach nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

26. Wpływ sztucznej inteligencji na metody projektowania UX

W przeciągu ostatnich miesięcy dostępność rozwiązań wykorzystujących „sztuczną inteligencję (AI)” znacznie wzrosła. Do tej pory większość z nas zgadzała się z twierdzeniem, że rozwój AI może pozbawić pracy osoby zajmujące się powtarzalnymi czynnościami. Dziś wydaje się, że nawet zawody kreatywne, takie jak „projektant user experience”, mogą być równie zagrożone. Co zatem zrobić, żeby wykorzystać AI na swoją korzyść? Uczniowie uzyskają odpowiedź na to pytanie podczas zajęć.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 30 osób

27. Kulturoznawstwo bada ubiór. Czyli co mówią mody?

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną założenia Fashion studies, dyscypliny kulturoznawczej zajmującej się analizą ubioru w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym. Metody te zostaną zastosowane do analizy tzw. mody patriotycznej w Polsce.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 24 osoby
 28.Muzyka w serialach telewizyjnych

Zajęcia mają na celu refleksję nad znaczeniem i rolą muzyki w serialach telewizyjnych - od lat 80. XX wieku do współczesności. Na wybranych przykładach (głównie zaczerpniętych z seriali amerykańskich) zastanowimy się nad "efektem MTV" we współczesnych produkcjach serialowych oraz nad tym, w jaki sposób telewizja jakościowa (quality television) wykorzystuje utwory muzyczne do budowania narracji i ilustrowania poczynań głównych bohaterów. Podczas zajęć wysłuchamy kilku najbardziej popularnych motywów muzycznych ze współczesnych, "kultowych" seriali telewizyjnych.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 30 osób
 29. Sztuka - warsztat interpretacyjny

Zajęcia są wprowadzeniem do interpretacji dzieł sztuk wizualnych (obrazów, grafik, rzeźb, obiektów i instalacji artystycznych). Prezentują wiedzę i kompetencje przydatne w omawianiu wizualnych "tekstów kultury" na egzaminie maturalnym.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby

30. Poznaj możliwości swojego głosu - warsztaty z emisji głosu

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak dbać o swój głos oraz poznają techniki prawidłowego i świadomego posługiwania się głosem.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 10 osób

31. Internetowy performance

Zajęcia poświęcone będą specyficznej kategorii sztuki performatywnej, tworzonej za pośrednictwem internetu. Cyberformance, choć brzmi zagadkowo, jest popularną taktyką stosowaną przez współczesnych artystów performance. Historii zjawiska można dopatrywać się już w pierwszych działaniach artystów wykorzystujących łączność audio-wideo, jak chociażby praca Galloway i Rabinowitz ,,A Hole in Space” z roku 1980. Prowadzący omówi ogólną charakterystykę zjawiska oraz wybrane przykłady realizacji artystycznych. Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych współczesnymi przemianami sztuki.

Forma zajęć: prezentacja
Limit miejsc: 24 osoby

 32.W świecie wirtualnych celebrytów

Celebrytów możemy spotkać na każdym kroku, a obecnie media społecznościowe stały się dla nich jednym z głównych kanałów prezentacji i komunikacji. Jednak w toku dyskusji o nich warto przyjrzeć się branży rozrywki od innej strony. Skupiając się na powstawaniu sztucznych bytów, będących często już indywidualnymi twórcami (jak artyści AI) oraz odwołując się do nowych modeli tworzenia/odbioru kultury, warto przyjrzeć się zjawisku wirtualnych celebrytów – idoli, influencerów. Ich fenomen zaczyna przykuwać uwagę twórców i odbiorców popkultury. Wystąpienie ma na celu przedstawienie zjawiska, jego modeli oraz sposobu funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Analizując poszczególne przykłady, przedstawia formy wirtualnych bytów w popkulturze, zwracając uwagę na zachodzące zmiany spowodowane kulturą medialną.

Forma zajęć: wykład/prezentacja

Limit miejsc: 30 osób

33. Sztuka czy rozrywka? Wstęp do estetyki gier wideo

Warsztat stanowi prezentację przykładowych zajęć poświęconych estetyce gier wideo. Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi pojęciami charakteryzującymi cechy interaktywnego medium. Podczas dyskusji przyjrzymy się elementom kształtującym przebieg rozgrywki oraz wywołującym określone emocje u grających. Uczennice i uczniowie przećwiczą zdobyte umiejętności, przeprowadzając wspólną analizę wybranego przykładu. Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych grami wideo, sztuką interaktywną oraz estetyką nowych mediów.

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 30 osób

34. Marketing i public relations w instytucjach kultury

Pomyśl o wszystkich projektach, które realizują artyści, animatorzy i pracownicy instytucji kultury! Zadaniem marketingowców i PR-owców jest sprawienie, by te działania przyciągały odbiorców oraz spotkały się ze społecznym zrozumieniem i akceptacją. PR-owiec to edukator, który buduje społeczność wśród publiczności. Marketingowiec szuka sposobów, aby jak najlepiej sprzedać dany produkt lub usługę. Chcesz wiedzieć więcej? Z zajęć dowiesz się o dobrych praktykach w sektorze kultury i przekonasz się, że praca w kulturze rozwija kreatywność.

Forma zajęć: wykład z elementami warsztatu

Limit miejsc: 30 osób

 35. Tango argentyńskie. Pomiędzy techniką taneczną a fenomenem kulturowym

Tango to nie tylko technika taneczna, ale i swoisty fenomen kulturowy. Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom i uczestniczkom historii samego zjawiska tanecznego oraz przyczyn jego niezwykłej popularności na świecie. W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze cechy decydujące o wyjątkowości tanga na tle innych technik tanecznych, aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest tzw. kultura tanga. Warto także przyjrzeć się narosłym wokół tanga nieporozumieniom oraz złożonemu zagadnieniu związanemu z rolą kobiety w tangu.

Forma zajęć: wykład

Limit miejsc: 30 osób
 36. „Teatr” – co to właściwie znaczy?

Słowo „teatr” ma wiele znaczeń, zależnych od kontekstu wypowiedzi. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom polisemantyczności pojęcia, zapoznanie z jego możliwymi znaczeniami oraz okolicznościami, w jakich bywa wykorzystywane. W czasie spotkania planowane jest przygotowanie mapy myśli oraz rozmowa na temat znaczeń słowa „teatr” na wybranych przykładach. Zajęcia kierowane są do wszystkich klas licealnych, pozwolą na zarysowanie obszarów badawczych z zakresu teatrologii, stanowiących treści kształcenia na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk.

Forma zajęć: warsztat z elementami wykładu

Limit miejsc: 24 osoby

37.Łódź dalekiego zasięgu

Czy wiecie, że książki o Łodzi wydawane są w różnych zakątkach świata, niemal na wszystkich kontynentach i w różnych językach? Dlaczego? Skąd to zainteresowanie? Co może wiedzieć o naszym mieście autor z dalekiej Australii, zimnej Kanady czy egzotycznej Gwatemali? Jaki literacki obraz Łodzi wyłania się z tych opowieści?

Forma zajęć: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Limit miejsc: 24 osoby
 38. Wiersz jako krecia robota przeciw opresji

"Psalm" Wisławy Szymborskiej to manifest bezgranicznej rewolucji. Jak wg poetki działają kulturowe granice? Na czym polega anarchia natury? Po której stronie opowiada się poezja? Po której stronie opowiecie się wy?

Forma zajęć: warsztat

Limit miejsc: 24 osoby
 

39. Wycieczka po budynku Wydziału

W trakcie krótkiej wycieczki uczniowie będą mogli obejrzeć największe aule i najważniejsze sale dydaktyczne (w tym studio telewizyjne), odwiedzą wydziałowe strefy relaksu, a nawet zajrzą do kilku miejsc na co dzień niedostępnych dla studentów. Podczas 30-minutowego zwiedzania oprowadzający przedstawią najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące zarówno samego budynku, jak i studiowania na Wydziale Filologicznym.

Forma zajęć: spacer

Limit miejsc: 30 osób

DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI

Jesteś nauczycielem? Potrzebujesz przekazać najważniejsze informacje o wydarzeniu dyrekcji swojej szkoły? W tym miejscu możesz pobrać wszystkie materiały informacyjne na temat organizowanego przez nas wydarzenia.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

W takiej sytuacji możesz dokonać indywidualnego zgłoszenia na interesujące Cię warsztaty. Szczegółowe informacje o zgłoszeniach indywidualnych dostępne są tutaj.

Nie, wszystkie nasze stoiska są ogólnodostępne i nie jest na nie wymagana jakakolwiek rejestracja.

Zgłoszenia grupowe (od nauczycieli szkół) przyjmowane będą do 15 marca włącznie. Zgłoszenia indywidualne wystartują 16 marca i będą przyjmowane do 23 marca włącznie.

Tak, przewidujemy możliwość zwiedzania Wydziału. Aby wziąć udział w zwiedzaniu, należy wysłać zgłoszenie indywidualne. W zwiedzaniu mogą wziąć udział również całe grupy szkolne - w takim wypadku nauczyciel powinien wysłać zgłoszenie grupowe.

Każdy wykład/warsztat będzie trwać ok. 30 minut.

Każdy uczeń w ciągu dnia będzie mógł wziąć udział w maksymalnie 4 zajęciach. Zachęcamy do wyboru maksymalnie 3 zajęć i pozostawienie sobie dodatkowego czasu na rozmowę przy punktach informacyjnych poświęconych poszczególnym kierunkom.

Na Wydział dotrzeć można róźnymi środkami transportu.

Linie tramwajowe:

 • linia 12
 • linia 17
 • linia 18

Linie autobusowe:

 • linia 86
 • linia 87A/B
 • linia 58A/B

Najliższe przystanki autobusowe i tramwajowe:

 • Pomorska - Lumumby (kampus UŁ) 🚋
 • Pomorska - Konstytucyjna 🚋🚌
 • Pomorska - Tamka 🚋🚌
 • Narutowicza - Radiostacja 🚋🚌

Najbliższe stacje kolejowe:

 • Łódź Stoki (18 min. pieszo)
 • Łódź Niciarniana (27 min. pieszo)
 • Łódź Fabryczna (30 min. pieszo)
 • Łódź Widzew (1 godz. pieszo) 

Tak, dla autokarów grup szkolnych dostępny będzie parking Wydziału Filologicznego (wjazd od ul. Pomorskiej). 

 

W tygodniu poprzedzającym wydarzenie na stronie Dnia Otwartego opublikowany zostanie pełny harmonogram zajęć wraz z rozkładem sal i planem budynku. 

Warto pamiętać, że na każdym piętrze Wydziału Filologicznego znajdują się mapy pięter, dzięki którym łatwo można odnaleźć salę. Przy poszukiwaniu sali warto również zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone na kolumnach znajdujących się na korytarzach.

KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z Dniem Otwartym prosimy o kontakt z p. Bartoszem Burskim.

e-mail: bartosz.burski@uni.lodz.pl
tel. 42 635 68 77