Ambitni, sięgający wyżej, ciekawi wiedzy – to dla Was w 2017 roku stworzyliśmy program Zdolny uczeń - świetny student. Założenia naszego pomysłu były proste - chcieliśmy umożliwić najlepszym uczniom bezpośredni kontakt z naszymi akademickimi ekspertami. Poprzez współpracę z nauczycielami szkół średnich postanowiliśmy dotrzeć do tych, którzy liczą na realizację zainteresowań naukowych i pasji oraz tych, którym zależy na bardziej świadomym wyborze kierunku studiów, a w konsekwencji - ścieżki zawodowej. 

Program okazał się strzałem w dziesiątkę - z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki niemu wielu uczniów - jeszcze na długo przed klasą maturalną - zyskuje pewność, w jakim obszarze naukowym czuje się najlepiej. Poznaje też zasady studiowania i funkcjonowania naszej uczelni znacznie szybciej, niż jego koledzy z klasy, co zdecydowanie ułatwia pierwsze tygodnie życia akademickiego. 

 

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁSzanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji programu UŁ „Zdolny uczeń - świetny student” realizowanej  w roku akademickim 2023/2024.

Program skierowany jest do młodych pasjonatów, wykazujących się zainteresowaniami naukowo-badawczymi, uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz przede wszystkim uczniów ciekawych otaczającego świata.

Celem programu jest rozwój pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich w zakresie różnych dyscyplin naukowych.

Udział w projekcie umożliwia uczniom korzystanie z wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia pracowników naukowych na zasadach współpracy mistrz-uczeń. Uczestnik może korzystać zarówno z indywidualnych konsultacji z nauczycielami akademickimi, jak i z wybranych zajęć dydaktycznych (wspólnie ze studentami), seminariów, projektów badawczych itp. Wszystkie działania mają  na celu rozwój zarówno intelektualny, jak i społeczny młodych ludzi. Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim, uczniowie szkół średnich będą lepiej przygotowani do studiowania i podejmowania wyzwań naukowych.

Do tej pory z programu skorzystało łącznie ponad 700 uczniów z 70 szkół regionu łódzkiego. Sam program jest bardzo dobrze oceniany przez uczestników oraz nauczycieli i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie biorący udział w programie, ale także ich nauczyciele otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast absolwenci programu, którzy po maturze podejmą studia na UŁ mogą, m. in. studiować według Indywidualnego Programu Studiów już od II semestru oraz realizować projekty naukowe w ramach innowacyjnego programu „Studenckie Granty Badawcze”.

Wierzę, że nasze działania to dla uczniów nie tylko możliwość pogłębiania wiedzy, ale przede wszystkim szansa na rozwój i realizację pasji. Czego serdecznie życzę!

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

 

WEŹ UDZIAŁ!

Zdolny uczeń - świetny student to program, do którego zapraszamy uczniów szkół średnich posiadających pasję badawczą i/lub sprecyzowane zainteresowania naukowe.

Dlaczego warto dołączyć? 

  • Pomagamy realizować pasje naukowe i poszerzać horyzony za sprawą stałej współpracy z naszymi naukowcami. Współpraca opiera się o regularne spotkania indywidualne – osobiste i on-line na zasadzie mistrz-uczeń. 

  • Umożliwiamy udział w wybranych, prowadzonych na naszej uczelni zajęciach i badaniach, a także seminariach dla młodych badaczy. 

  • Udostępniamy zasoby Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dla uczestników programu. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zanim szkoła wyśle twoje zgłoszenie, zapoznaj się z ofertą tematyczną. Znajdziesz w niej bloki tematyczne zaproponowane przez poszczególne wydziały. Następnie wspólnie z nauczycielem przejdź procedurę rekrutacyjną (patrz schemat obok).  

Uwaga! Obowiązują limity przyjęć. W przypadku dużego zainteresowania tematem może decydować kolejność zgłoszeń. 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

Zgłoszenia ucznia do programu dokonuje Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
Poniżej znajdziesz formularze zgłoszeniowe oraz niezbędne oświadczenia.

Oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego) albo przez samego pełnoletniego ucznia należy przesłać pocztą na adres:
Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, ul. Pomorska 152, 91-404 Łódź (z dopiskiem "Zdolny uczeń - świetny student")

Skany dokumentów można wcześniej przesłać na adres mailowy: zdolnyuczen@uni.lodz.pl
Pamiętaj, żeby skany dokumentów przesyłać z adresu mailowego szkoły!

OFERTA WYDZIAŁÓW

Jesteśmy w trakcie aktualizacji oferty tematycznej na rok akademicki 2023/2024.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

 

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

Rekrutacja do VII edycji programu "Zdolny uczeń-świetny student" zakończyła się 30.11.2023.

ABSOLWENT

Absolwenci programu "Zdolny uczeń – świetny student", którzy podejmą studia w Uniwersytecie Łódzkim, będą mogli skorzystać ze wsparcia tutora, służącego pomocą i radą zarówno w sprawach formalnych (związanych z tokiem studiów lub ze środkami pomocy materialnej), jak również w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju naukowo-badawczego.

Dodatkowo, absolwenci programu mogą ubiegać się o:

  • indywidualny plan i program studiów (IPS) już od 2 semestru I roku studiów
  • oraz o zniżkę w opłatach za zamieszkanie w Domach Studenckich UŁ w wysokości 50%, obowiązującą przez pierwszy rok studiów.   

Co zrobić, żeby skorzystać z oferty dla absolwentów programu? 

Należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z p. Adrianem Pałką, tutorem absolwentów programu, pisząc na adres: adrian.palka@uni.lodz.pl. Na spotkaniu z tutorem ustalona zostanie forma dalszej współpracy.