KIERUNEK: FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Opis studiów

Studia magisterskie na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę w zakresie języka łacińskiego, a także literatury i kultury starożytnej oraz ich recepcji w kulturze współczesnej. Mogą być one również cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

Specjalności

Specjalizacja klasyczna

Specjalizacja klasyczna oferuje naukę starożytnej greki na poziomie zaawansowanym (dla absolwentów licencjatu z filologii klasycznej) lub podstawowym (dla absolwentów innych kierunków lub specjalności).

Specjalizacja śródziemnomorska

W ramach specjalizacji śródziemnomorskiej student wybiera naukę nowożytnego języka z obszaru śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym (w r. 2020/21 będzie to j. włoski).

Główne przedmioty

 • Seminaria magisterskie
 • Translatoria łacińskie
 • Zajęcia specjalizacyjne (translatoria i repetytoria greckie lub włoskie)
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Starożytne korzenie współczesnej Europy
 • Retoryka starożytna we współczesnej pragmatyce
 • Teoria przekładu tekstów starożytnych
 • Zajęcia fakultatywne

Sylwetka absolwenta

Studia FILOLOGI KLASYCZNEJ dają absolwentom z tytułem magistra:

 • znajomość języków klasycznych, która umożliwia samodzielną pracę z oryginalnymi tekstami autorów starożytnych (tłumaczenie na język polski, analiza literacka i naukowa), a przy wyborze specjalizacji śródziemnomorskiej znajomość języka łacińskiego i języka włoskiego na poziomie zaawansowanym;
 • gruntowną wiedzę z zakresu literatury i kultury greckiej i rzymskiej oraz jej recepcji w kulturze Europy;
 • pogłębione umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego;
 • wszechstronne wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach oraz łatwe przystosowanie się do oczekiwań przyszłego pracodawcy (instytuty naukowe, biblioteki, archiwa, wydawnictwa, środki masowego przekazu).

Zasady przyjęć

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź