Zmarł prof. Jerzy Dietl

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2021 r. zmarł

prof. dr hab. Jerzy Dietl

Doktor honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin Lyon III
i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziałach:
Ekonomiczno-Socjologicznym i Zarządzania.
Wieloletni kierownik Katedry Ekonomiki Handlu, dyrektor Instytutu Obrotu Towarowego, kierownik Katedry Marketingu.
Wybitny specjalista z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem.
Autor ok. 500 publikacji naukowych, wydanych w kraju i za granicą.
Członek licznych komitetów i towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.
Uhonorowany odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi
zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Ceniony Nauczyciel akademicki i Wychowawca wielu pokoleń studentów
i młodych pracowników nauki.

Pogrzeb odbędzie się 5 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14.30
na Cmentarzu Komunalnym Poznań-Junikowo, przy ul. Grunwaldzkiej 305.

 

Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego