Zasady korzystania z wydziałowego książkomatu

Zasady korzystania z wydziałowego książkomatu

Urządzenie znajduje się w przedsionku wejścia bocznego do budynku Wydziału Filologicznego i będzie dostępne w systemie 24/7. Aby wejść do przedsionka poza godzinami otwarcia Wydziału, należy przyłożyć do czytnika znajdującego się na drzwiach zewnętrznych kartę biblioteczną lub legitymację studencką.

UWAGA!
Aby korzystać z książkomatu osoby, które zapisały się do biblioteki zdalnie, muszą aktywować legitymację/kartę biblioteczną osobiście w naszej bibliotece lub w BUŁ.

Przepisy porządkowe korzystania z książkomatu w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ od 7 czerwca 2021 r.

1. Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej UŁ posiadający aktywne konto biblioteczne.
2. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
4. Korzystający z książkomatu muszą posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką.
5. Do książkomatu można zamawiać książki z magazynu, których opisy znajdują się w Katalogu Głównym.
6. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego woluminu przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
7. Zamówienia na książki można składać całą dobę.
8. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biblioteki.
9. Zamówienia złożone po godzinach pracy biblioteki będą realizowane w następnym dniu pracy biblioteki.
10. Czytelnik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na adres e-mail znajdujący się w systemie bibliotecznym.
11. Czytelnik może odebrać zamówione książki po otrzymaniu powiadomienia mailowego potwierdzającego ich dostępność w książkomacie.
12. Czytelnik ma obowiązek odebrania zamówionych książek lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.
13. Czytelnik autoryzuje się w systemie za pomocą elektronicznej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
14. Po dokonaniu autoryzacji możliwy jest odbiór książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
15. W chwili odbioru zamówionych książek ich liczba nie może przekraczać pozostałej do wykorzystania liczby wypożyczeń przysługujących czytelnikowi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W przeciwnym razie skrytka nie zostanie otwarta i wypożyczenie będzie niemożliwe.
16. Podczas zwrotu książek otwiera się automatycznie wolna skrytka. Jeżeli skrytka jest uszkodzona lub zabrudzona, należy anulować operację, zamknąć skrytkę i ponownie wykonać procedurę zwrotu.
17. Umieszczenie książek w skrytce książkomatu nie jest równoznaczne z dokonaniem ich zwrotu. Zwrotu dokonuje bibliotekarz na swoim stanowisku pracy.
18. Po wyjęciu zamówionych książek lub włożeniu egzemplarzy przeznaczonych do zwrotu należy koniecznie zamknąć skrytkę.
19. Zwracać można wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Wydziału Filologicznego UŁ.
20. Awaria książkomatu nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu książek.