Współpraca łódzkich slawistów z wydawnictwem Brill

Końcówka czerwca przynosi dobre wiadomości dla społeczności Wydziału Filologicznego. Dr Agata Kawecka i prof. UŁ dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ rozpoczynają oficjalną współpracę z prestiżowym wydawnictwem Brill.

Łódzcy slawiści dołączą do grona stałych współpracowników publikujących na łamach wydawanej od 65 lat pod auspicjami UNESCO „Linguistic Bibliography”. Publikacja ukazuje się w raz w roku w formie tradycyjnej (papierowej) oraz internetowej. W ramach poruszanej tematyki powstają także okazjonalne tomy poświęcone poszczególnym grupom językowym (np. „Bibliography of Slavic Linguistics”).

Nasi naukowcy odpowiadać będą za publikacje dotyczące języka staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz języków południowosłowiańskich. Udział w pracach nad „Linguistic Bibliography” jest autorski i oznaczany każdorazowo w publikacjach internetowych i papierowych. Dr Kawecka i prof. Petrov powiększą grono stałych polskich współpracowników wydawnictwa Brill, dołączając do prof. Krystyny Kowalik związanej z Instytutem Języka Polskiego PAN, odpowiedzialnej za publikacje polonistyczne.

Brill jest holenderskim międzynarodowym wydawnictwem akademickim założonym w 1683 roku. Każdego roku w ramach prowadzonej działalności wydaje 275 czasopism oraz ok. 1200 nowych książek i prac referencyjnych.

Warto dodać, że nie będą to pierwsze międzynarodowe współprace łódzkich slawistów z szanowanymi uniwersyteckimi wydawnictwami. Do publikacji na łamach pozycji wydawanych przez Oxford Uni Press oraz Cambridge Uni Press swoje teksty przygotowuje dr Marek Majer. Dr Majer wraz z prof. Ivanem Petrovem jest też współautorem „Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics”, która ukazuje się sukcesywnie w wersji online nakładem wydawnictwa Brill.

Slawistom gratulujemy, wyrażając przekonanie, że podjęte działania przyczynią się do wzrostu rozpoznawalności naszego Wydziału w międzynarodowym środowisku naukowym.