Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Hanny Tadeusiewicz

22 marca odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu długoletniego kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (obecnie Informatologii i Bibliologii) Pani prof. dr hab. Hanny Tadeusiewicz.

Pani Profesor obroniła pracę doktorską w 1970 roku pod kierunkiem prof. Anieli Kowalskiej. W uroczystym, choć skromnym, bo ograniczonym pandemią spotkaniu, wzięli udział JM Rektor UŁ prof. dr hab. Elżbieta Żądzinska, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski (promotor), prof. dr hab.Joanna Jabłkowska (Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ) i prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (obecny kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii).

Fotorelacja z uroczystości dostępna jest tutaj.