Sukcesy grantowe w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ

Serbia to kraj, który ma niezwykle bogatą historię. Była pod zaborem Habsburgów i pod rządami Tity w czasach Jugosławii, ale nigdy nie straciła swojej tożsamości kulturowej, która wykształciła się w średniowieczu i późniejszych epokach. Jest ojczyzną tenisisty Novaka Djokovica czy reżysera Emira Kusturicy. Dla uczonych z Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego stanowi również interesujący obszar badań - dr Piotr Kręzel przyjrzy się kulturowym następstwom migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej.

 

Nawyk migrowania

Naukowcy przeanalizują zmiany jakie zaszły w serbskim modelu kulturowym od końca XVII stulecia do drugiej połowy wieku XVIII. Chcą ustalić zależności między zjawiskiem migracji a transformacją życia osiemnastowiecznych Serbów.

- Porównamy rozwój serbskiej kultury w monarchii habsburskiej oraz Cesarstwie Rosyjskim. Ważną częścią projektu będzie sprawdzenie hipotezy o wytworzeniu się wśród osiemnastowiecznych Serbów "nawyku migrowania", który generował ich dalszą mobilność w kierunku pogranicza polsko-rosyjskiego - komentuje dr Piotr Kręzel, odpowiedzialny za projekt.

Uczeni przebadają zróżnicowane pod względem gatunkowym zabytki piśmiennictwa serbskiego - teksty pamiętnikarskie, epistolarne, normatywne, ale także materiały ikonograficzne (m.in. prace Martina Engelbrechta oraz Hristofora Žefarovicia).

Ludność serbska we wczesnej dobie nowożytnej należała do jednej z najbardziej mobilnych grup społecznych w Europie. Wynikało to z jej geopolitycznego położenia, tereny przez nią zamieszkiwane nierzadko stanowiły obszar działań wojennych i były miejscem rywalizacji między ówczesnymi mocarstwami - Imperium Osmańskim oraz monarchią habsburską.

Ciągła niepewność jutra oraz realne zagrożenie własnej egzystencji powodowało, że Serbowie u progu nowożytności, niejednokrotnie podejmowali decyzję o migrowaniu na północ - początkowo do państwa austriackiego, a później w kierunku "słodkiego prawosławia", czyli Cesarstwa Rosyjskiego. Nie pozostawało to jednak bez wpływu na serbską kulturę.

Zrozumieć i poznać kulturę Serbów

Projekt "Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej" umożliwi lepsze zrozumienie i poznanie kultury serbskiej oraz losów mieszkańców ówczesnych terenów. Uczonym zależy również na zainteresowaniu i zachęceniu do dalszych badań nad nowożytnymi kulturami Półwyspu Bałkańskiego.

Będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ od 1 października 2019 r. do sierpnia 2022 r. i jest kolejnym już przedsięwzięciem zespołu slawistów, które otrzymało finansowanie w ostatnim czasie. Na uwagę zasługuje budżet (630 208 PLN). Koszty pośrednie dla UŁ to w nim aż 145 433 PLN.

Dr Piotr Kręzel, filolog słowiański (serbista, bohemista) i historyk, stale współpracujący z Katedrą Filologii Słowiańskiej UŁ, otrzymał właśnie grant Narodowego Centrum Nauki dla młodych badaczy SONATINA 3 na realizację trzyletniego projektu pt. Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej. Zostały w nim przewidziane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia młodego badacza na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na stanowisku typu post-doc.

W ramach grantu dr Piotr Kręzel odbędzie m.in. kilkumiesięczny staż na Wydziale Studiów Filologicznych oraz Kulturoznawczych Uniwersytetu w Wiedniu (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien). Oczekiwanymi efektami projektu są przede wszystkim artykuły naukowe, publikowane w periodykach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus, a także monografia.

Dr Piotr Kręzel o piwie w czeskiej kulturze.

Z ponurej gospody do cudu narodowego - historia czeskiego piwa

Z ponurej gospody do cudu narodowego - historia czeskiego piwa

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Dr Zofia Brzozowska, Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ