Sukces Wydziału Filologicznego UŁ

W ogłoszonych wynikach konkursów OPUS i PRLUDIUM sukces odniosły wnioski złożone przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w panelu HS2 - Kultura i twórczość artystyczna.

 

W konkursie OPUS na 96 złożonych projektów sfinansowanych będzie 11, z czego dwa prowadzone będą na Wydziale Filologicznym przez dr. Marka Majera ze slawistyki oraz dr hab. Dorotę Filipczak z anglistyki.

W konkursie PRELUDIUM na 72 złożone wnioski przyznano 12 grantów, w tym dwa dla Wydziału Filologicznego - dla doktorantów Instytutu Kultury Współczesnej mgr. Błażeja Filanowskiego z zespołu teatrologicznego oraz mgr. Emila Sowińskiego z zespołu filmoznawczego.

Warto odnotować, że w obu konkursach projekty Uniwersytetu Łódzkiego znalazły się na pierwszych miejscach list rankingowych.

Serdeczne gratulacje!


Tekst źródłowy: Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ