Sukces projektu RESET (HORYZONT 2020)

Miło nam poinformować, iż funkcjonujący na Wydziale Filologicznym Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet będzie realizował 4-letni projekt finansowany z HORYZONT 2020 pt. Redesigning Equality and Scientific Excellence Together (RESET). Kierownikiem projektu jest dr Aleksandra Różalska.

Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie Gender Equality Plan (GEP) – planu równości płci, który będzie zorientowany na użytkownika, nastawiony na praktyczne zastosowanie oraz włączający perspektywę płci do pojęcia doskonałości naukowej.

Projekt jest realizowany przez siedem uniwersytetów europejskich, prowadzących szeroko zakrojone badania interdyscyplinarne, wyróżniające się w swoich krajach ze względu na doskonałość naukową (prowadzonych badań, programów nauczania) oraz posiadających międzynarodowe odznaczenia (np. logo HR Excellence).

UŁ znalazł się wśród takich uniwersytetów jak: Uniwersytet w Bordeaux (Koordynator); Uniwersytet w Porto; Aristotle University of Thesaloniki; Uniwersytet w Oulu; Ruhr-Universitaet Bochum.

Serdecznie gratulujemy!