Student anglistyki wyróżniony przez Ministra

Student filologii angielskiej z naszego Wydziału został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki jako jedyny z całego Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzysztof Hejduk może pochwalić się pracą na rzecz prestiżowych projektów badawczych – CLARIN-BIZ oraz CLARIN-ERIC.

– Prawie od roku w ramach projektów zajmuję się transkrypcją danych mówionych w ramach budowy korpusów językowych i treningu sztucznej inteligencji/modeli służących systemom ASR. Odpowiadam za akwizycję rzeczonych danych, a później integrowanie ich na potrzeby protokołów projektu – opowiada Krzysztof Hejduk.

W konkursie stypendialnym doceniono również ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe Krzysztofa i powstającą monografię naukową.

Promotorem Krzysztofa jest dr hab. prof. UŁ Mikołaj Deckert.

Do ministerstwa wpłynęło aż 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Listę tegorocznych nagrodzonych można znaleźć tutaj.

Serdecznie gratulujemy!