Slawiści z grantem w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

Kolejne dobre wiadomości z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ. Poznaliśmy rozstrzygnięcia konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4, wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). W gronie 15 laureatów znalazł się projekt pt. „Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods”.

Jest to konsorcyjny grant międzynarodowy, który będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ przez interdyscyplinarny zespół paleoslawistyczno-mediewistyczny, we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 

Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ, a niemieckiej – prof. dr. Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu. W skład zespołu badawczego wchodzą również paleoslawistki z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ: dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ, dr Agata Kawecka i dr Zofia A. Brzozowska. W toku grantu zostaną też rozpisane konkursy na stypendia naukowe dla studentów z Wydziału Filologicznego UŁ. 

Wniosek łódzkich slawistów uzyskał bardzo dobre opinie ekspertów i recenzentów Narodowego Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft i uplasował się na 7 miejscu w rankingu. Całościowy budżet projektu wynosi 321 567 EUR, w tym dla Uniwersytetu Łódzkiego – 451 157 PLN. Kwota kosztów pośrednich do dyspozycji władz Wydziału Filologicznego UŁ to 75 193 PLN. 

Zespół projektowy ma zamiar przebadać – z zastosowaniem połączenia metod ilościowych (wykorzystując narzędzia informatyczne Digital Humanities) oraz jakościowych – w jaki sposób język cerkiewnosłowiański oddziaływał na poszczególne dialekty i języki słowiańskie, utrwalone w starodrukach cyrylickich i rękopisach pochodzących z XV–XVIII wieku, a więc z okresu, w którym zaczęły się kształtować wyraźnie odrębne od cerkiewnosłowiańskiego nowożytne języki prawosławnych Słowian.  

Trzymamy kciuki za realizację celów projektowych!