Śladami Św. Św. Cyryla i Metodego – międzynarodowy projekt z udziałem łódzkich slawistów

Kolejny sukces łódzkiej slawistyki. Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ znalazła się wśród oficjalnych partnerów Association of Legal Entities European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius. Pracownicy naukowi i współpracownicy KFS aktywnie uczestniczą w bieżących działaniach organizacji.

ALT

Główny cel Asocjacji stanowi prowadzenie (w szerokiej współpracy z partnerami międzynarodowymi) Europejskiego Szlaku Kulturowego Dziedzictwa Św. Św. Cyryla i Metodego. Projekt jest realizowany w ramach istniejącego od 1987 roku programu „Europejskie Szlaki Kulturowe”, koordynowanego przez Radę Europy oraz Europejski Instytut Dróg Kulturowych (European Institute of Cultural Routes) z siedzibą w Luksemburgu.

 

Pracownicy naukowi KFS (prof. Georgi Minczew, dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ oraz dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ) znaleźli się w gronie kilkunastu ekspertów z 11 krajów europejskich. Nasi naukowcy brali udział w opracowaniu założeń naukowych Szlaku Kulturowego Cyryla i Metodego (Cyril and Methodius Route), który uzyskał oficjalny certyfikat Rady Europy w maju 2021 roku. W pracach łódzkiego zespołu uczestniczy także przedstawiciel branży turystycznej mgr Andrzej Kołłątaj, prezes łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki i jednocześnie absolwent filologii słowiańskiej UŁ.

Łódzcy slawiści mają również swojego przedstawiciela we władzach organizacji. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 6 października br. prof. Ivan N. Petrov został nominowany, a następnie powołany na stałego członka Komitetu Naukowego Asocjacji.

– Europejski Szlak Kulturowy Cyryla i Metodego w poszerzonej formule ma obejmować nie tylko kraje bezpośrednio związane z misją twórców oryginalnego piśmiennictwa słowiańskiego w IX wieku, ale również państwa, w których znajdują się miejsca i artefakty stanowiące szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe ich działalności. Do tych krajów należy między innymi Polska – wyjaśnia prof. Ivan Petrov. – Partnerzy Asocjacji mają za zadanie opracowanie szczegółowych propozycji „narodowych odcinków” tego oficjalnie już zaakceptowanego przez Radę Europy szlaku. Nasze działanie polega jednak nie tylko na jego opisie naukowym, ale również ma uwzględniać aspekt praktyczny turystyki kulturowej, rekreacyjnej i religijnej. Ta zaplanowana na najbliższe miesiące i lata praca członków i partnerów Asocjacji ma wymiar akademicki, dydaktyczny i społeczny, a jej efektem – m.in. dzięki oficjalnemu uznaniu przez instytucje europejskie – będzie zapewnienie stałej i szerokiej obecności oryginalnej słowiańskiej ścieżki na mapie europejskich szlaków kulturowych – podsumowuje prof. Petrov.