Prof. Krystyna Radziszewska laureatką Nagrody Superekslibris

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłosiła laureatów corocznych nagród przyznawanych za najlepsze publikacje.

Miło nam poinformować, że w gronie wyróżnionych znalazła się prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa działającego przy Instytucie Filologii Germańskiej UŁ. Prof. Radziszewska wspólnie z dr Ewą Wiatr z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ zostały nagrodzone Superekslibrisem za całokształt dotychczasowych publikacji. Podobne wyróżnienie otrzymał również redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej” Andrzej Dębkowski.

Serdecznie gratulujemy!