Prof. Bocheński nominowany do nagrody literackiej GDYNIA

Prof. Tomasz Bocheński z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego został nominowany do 14. Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii esej za cykl poświęcony literaturze pt. "Tango bez Edka". W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 400 tytułów w czterech kategoriach: eseistyka, poezja, proza i przekład. Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie kapituły wybrali dwadzieścia najlepszych książek wydanych w 2018 roku.

 

Tak o nominowanych w kategorii esej w uzasadnieniu pisali członkowie kapituły:

W kategorii esej postawiliśmy na piątkę autorów i autorek, dającą szeroką panoramę polskiej twórczości eseistycznej: od pracy akademickiej, przez rozprawy krytyczne, po reportaż. W tej pierwszej podkategorii wyróżniliśmy Mikołaja Wiśniewskiego za wybitną i świetnie napisaną analizę jednej z głównych postaci Szkoły Nowojorskiej: "Nowy Jork i okolice. O twórczości Jamesa Schuylera". Wśród rozpraw krytycznych znaleźli się: Olga Drenda, "Wyroby. Pomysłowość wokół nas", kapitalne studium o PRL-u pokazanym przez pryzmat drobnej twórczości wyrobniczo-rzemieślniczej; Rafał Księżyk, którego "Wywracanie kultury. O dandysach, hipsterach i mutantach" to świeży powiew w poważnym pisaniu o kontr- i popkulturze, oraz Tomasz Bocheński z cyklem wartkich i obrazoburczych esejów o literaturze pt. "Tango bez Edka". Ostatnią z nominowanych książek w tej kategorii jest znakomita i dobrze udokumentowana książkę Beaty Chomątowskiej o polskiej architekturze betonowej "Betonia. Dom dla każdego".

Nagroda Literacka GDYNIA to jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie polskiej literatury. Została powołana do życia w 2006 roku, by uhonorować wyjątkowe osiągnięcia żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nagroda - dzięki swojej niespotykanej dotąd formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy, szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim.

Pośród tak popularnych i nagradzanych już autorów jak Wiesław MYŚLIWSKI czy Andrzej STASIUK, w gronie nominowanych oraz laureatów "GDYNI" regularnie i licznie pojawiają się także przedstawiciele młodego pokolenia (m.in. Justyna BARGIELSKA, Michał WITKOWSKI) czy też pisarze bardzo niszowi - prof. Marian PANKOWSKI czy Eugeniusz TKACZYSZYN-DYCKI (dwukrotnie nagrodzony w Gdyni). Niezwykle istotnym werdyktem wydaje się być również laur za przekład. W ten sposób praca polskich tłumaczy zostanie doceniona, nie tylko w ich własnym środowisku, ale również w szerokim gronie twórców i odbiorców polskiej literatury.

Tegorocznych laureatów Nagrody Literackiej GDYNIA poznamy 30 sierpnia. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni, a poprzedzi ją kolejna edycja festiwalu Miasto Słowa.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: Radio ŁÓDŹ, http://nagrodaliterackagdynia.pl

Redakcja: Centrum Promocji UŁ