Prof. Anita Jarzyna laureatką konkursu Uniwersalia 2.1

Miło nam poinformować, iż dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu) otrzymała finansowanie na przekład na język angielski i publikację książki pt. „Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w konkursie Uniwersalia 2.1.

W monografii wypracowano autorską formułę wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Obejmuje ona języki polemiczne wobec dotychczasowego modelu wspólnoty, często wykluczającej już ludzi (w starożytnej nomenklaturze nie-obywateli: kobiety, dzieci, niewolników, barbarzyńców, czyli niemówiących po grecku, nieznających koiné).

Serdecznie gratulujemy!