Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych – studia dualne na UŁ

Z początkiem roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UŁ zostały uruchomione studia dualne pn. „produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych”. To pierwsze takie zajęcia w kraju, podczas których studenci, obok zajęć realizowanych w uczelni, zaangażowani są w działalność konkretnych instytucji kultury.

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego na Wydziale Filologicznym UŁ wykładowcy Wydziału, student kierunku i przedstawicielka UMŁ opowiedzieli o charakterze studiów.

– Są to studia o profilu praktycznym. Studenci podczas ich trwania mają praktyki w dużym wymiarze – sześć miesięcy w ciągu sześciu semestrów. Program studiów i realizacja jest ściśle związana z pracodawcami, instytucjami kultury z Łodzi, co oznacza, że mamy możliwość konsultowania programu z pracodawcami, u których studenci odbywają praktyki i to jak sprawdzają się nasze metody nauczania. Dzięki temu możemy zmieniać i dostosowywać program – mówi prof. Małgorzata Leyko, Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

I dodaje: – Przy trzecim naborze okazało się, że studia zdobyły ogromną popularność, w tym roku mieliśmy ośmiu kandydatów na miejsce, co potwierdza, że znaleźliśmy się w gronie najbardziej oczekiwanych i pożądanych kierunków studiów.

O studiach dualnych opowiedziała prof. Karolina Prykowska-Michalak, kierownik projektu, która podkreśliła ich istotę, czyli zdobycie wiedzy akademickiej i wykształcenie umiejętności praktycznych, które będą niezbędne w przyszłej pracy.

Partnerem kierunku jest Wydział Kultury UMŁ, który umożliwia praktyki oraz staże w swoich jednostkach. Na briefingu była obecna Jolanta Sławińska-Ryszka z UMŁ, która podkreślała praktyczny wymiar współpracy.

https://www.facebook.com/watch/?v=519086782257438

Studia dualne pn. „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” realizowane są w ramach projektów POWER (nr POWR.03.01.00-00-DU07/18).

Pełny opis studiów „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” znaleźć można tutaj.

Tekst: Centrum Promocji UŁ