Procedury związane z odbiorem dyplomu

Przedstawiamy procedury związane z odbiorem dyplomu.

Przed odbiorem dyplomu należy:
1. rozliczyć się z elektronicznej karty obiegowej (online USOSweb)
2. przekazać do Biura Obsługi Studenta Wydziału Filologicznego (Dziekanatu) (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź umieszczając w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku Wydziału Filologicznego od ul. Narutowicza) dowód wniesienia opłaty 60 zł (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019 i wcześniej) za dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy (tzw. komplet dyplomu)

Na wniosek absolwenta*, przesłany najpóźniej dzień przed obroną na pocztę elektroniczną pracownika BOS (Dziekanatu), w ramach tzw. kompletu dyplomu można otrzymać jeden odpis dyplomu w języku obcym i jeden odpis suplementu w języku angielskim. Odpis dyplomu może być wydany w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski.

*Wniosek można pobrać tutaj.

Numer konta:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi
96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

UWAGA:
1. Dyplomy wydawane od 15.06.2021 nie zawierają zdjęć.
2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020, nie wnoszą opłaty za dyplom.

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się wyłącznie, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Biura Obsługi Studenta Wydziału Filologicznego (Dziekanatu).

W dniu odbioru dyplomu absolwent:
• oddaje legitymację studencką (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym kończyli studia.