Pierwsza niemieckojęzyczna publikacja o polskim komiksie

Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989 to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentująca rozwój kultury komiksowej w Polsce po 1989. Książka powstała pod redakcją dr. Kaliny Kupczyńskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ i prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji.

Do udziału w publikacji zostały zaproszone najważniejsze postaci polskiego komiksoznawstwa, ale nie brakuje tu także głosów tych, którzy znają komiks polski od kulis – wydawców, dziennikarzy, publicystów i krytyków.   

-Pomysł na „Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” pojawił się kilka lat temu, kiedy z tą propozycją wyszła prof. Renata Makarska, slawistka i literaturoznawczyni z Uniwersytetu w Moguncji. Obie zajmujemy się w swojej pracy badawczej komiksem (m.in. polskim), i obracając się w kręgach niemieckojęzycznych oraz śledząc rynek komiksowy w Niemczech, zauważyłyśmy brak przekrojowych publikacji o kulturach komiksowych w Polsce – mówi dr Kalina Kupczyńska. 

I dodaje: 

-Jako fascynatki polskiego komiksu chcemy pokazać niemieckim czytelniczkom i czytelnikom jego tematyczną i formalną różnorodność, natomiast jako badaczki czujemy się do tego wręcz zobowiązane. Książka sięga do historii, czyli tzw. „złotej ery” przed 1989 r., prezentuje najważniejsze gatunki komiksowe (m.in. komiks autobiograficzny, SF, historyczny, erotyczny, itd.) oraz mariaże komiksu z innymi mediami (sztukami wizualnymi, muzyką, literaturą), jak i oferuje przegląd przez wydawnictwa, festiwale, krytykę komiksu. Ostatnie 70 stron książki to portrety najważniejszych twórczyń i twórców polskiego komiksu

Publikacja była realizowana w ramach dwuletniego projektu finansowanego m.in. przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki oraz Fundację Alexandra von Humboldta. 

Okładkę zaprojektowała rysowniczka i aktywistka Marta Zabłocka, znana m.in. z blogu komiksowego “Zycie-na-kreske".  

-Wyjątkowo dumna jestem z angielskojęzycznego artykułu o polskim komiksie, który ukazał się w 2020 r. w The Routledge Companion to Gender & Sexuality in Comic Book Studies pod redakcją Fredericka Luisa Aldamy – przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu niezależny komiks polski ma szanse znaleźć odbiorczynie i odbiorców za oceanem – podsumowuje dr Kupczyńska. 

Książka ukazała się w berlińskim wydawnictwie Christian A. Bachmann, gdzie publikują najważniejsze autorytety niemieckiego komiksoznawstwa.

Leksykon jest także dystrybuowany w Polsce.

 

Dr. Kalina Kupczyńska ma na swoim koncie ponad 20 artykułów dotyczących komiksu (autobiograficznego, adaptacji literatury, Genderowego, historycznego), trzy współredagowane pozycje książkowe dotyczące komiksu; jako autorka i recenzentka współpracuje z niemieckim czasopismem komiksologicznym CLOSURE (wydawanym przez Uniwersytet w Kilonii).  Jest członkinią zespołu koordynacyjnego niezwykle prężnej grupy komiksoznawczej AG Comicforschung, a w tym roku także członkinią jury międzynarodowej Nagrody im. Martina Schüwera (Martin-Schüwer-Preis), przyznawanej raz do roku za wybitne prace na polu badań nad komiksem.  

-  Moje prace badawcze od początku obracały się wokół zagadnień awangardy (niemieckiej i austriackiej), marginesów literatury, związków literatury z innymi mediami. Jestem typem poszukiwaczki i pasjonatki, a kiedy zaczęłam zajmować się komiksem – przed ponad 10 laty – medium to dopiero powoli znajdywało zainteresowanie badaczek i badaczy. To mnie zaciekawiło i zainspirowało, zaczęłam drążyć temat, jeździć na konferencje niemieckiego Towarzystwa Badan nad Komiksem (ComFor), wyjechałam na kilka stypendiów badawczych, m.in. do Berlina, Wiednia, Frankfurtu i Angoulême. Poznałam wspaniałych ludzi: badaczki i badaczy, rysowniczki i rysowników; dzięki wsparciu DAAD możliwe było zorganizowanie kilku spotkań autorskich na naszym Uniwersytecie. Jednym słowem: wpadłam po uszy w temat - mówi dr Kalina Kupczyńska. 

 

Materiał źródłowy: dr Kalina Kupczyńska