Parking studencki

Szanowni Studenci Wydziału Filologicznego UŁ!

 

Mając na celu ograniczenie możliwości wjazdu na parking osobom nieuprawnionym, a tym samym zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych dla studentów, przy wjeździe na parking zainstalowany został system na KARTĘ WJAZDOWĄ. Posiadaczem karty może być tylko i wyłącznie student Wydziału Filologicznego.

W celu nabycia karty wjazdowej należy zapoznać się z regulaminem parkingu studenckiego, a wypełniony wniosek wysłać na adres parking@filologia.uni.lodz.pl lub umieścić w skrzynce korespondencyjnej zamontowanej przy wejściu bocznym do budynku.

Karta wjazdowa opatrzona jest indywidualnym numerem przypisanym do numeru legitymacji wnioskodawcy.

Kartę wjazdową należy odebrać osobiście w pokoju 3.14 za okazaniem ważnej legitymacji studenta po 5 dniach od przesłania lub dostarczenia wniosku, nie później niż do 15 listopadaPo upłynięcie terminu odbioru wniosek zostanie anulowany.

Koszt karty wjazdowej jest jednorazowy i wynosi 10 zł.

Karta wjazdowa jest wpisana w elektroniczny system karty obiegowej. Zgubienie lub uszkodzenie karty skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o nią.

Blokada numeru karty wjazdowej następuje po utracie statusu studenta.

 

Załączniki:

  1. Regulamin parkingu studenckiego
  2. Wniosek o wydanie karty wjazdowej
  3. Zwrot karty wjazdowej

 

Adres do korespondencji: parking@filologia.uni.lodz.pl 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@uni.lodz.pl,
– Państwa dane osobowe pozyskiwane są w celu obsługi systemu parkingowego dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
– Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla możliwości skorzystania z systemu parkingowego,
– Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie podlegają profilowaniu,
– Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
– Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, cofnięcia wydanej zgody w dowolnym momencie, skorzystania z prawa ograniczenia przetwarzania,
– Posiadacie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.