Oferta stypendium dla doktoranta/tki

Wydział Filologiczny w związku z realizacją projektu PRELUDIUM BIS pt. Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu poszukuje doktoranta/tki.

Wymagania:

– tytuł zawodowy magistra
– doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów psycholingwistycznych i przekładowych
– umiejętność wykorzystania okulografu ze szczególnym uwzględnieniem materiału audiowizualnego
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa
– umiejętność wykorzystania analiz statystycznych
– wiedza z zakresu przekładoznawstwa, przekładu audiowizualnego oraz dostępności mediów
– gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym

Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS-3 jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu” (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539585), którego kierownikiem jest dr hab. Mikołaj Deckert, prof. UŁ.
Zadania doktoranta obejmą projektowanie i przeprowadzanie badań z wykorzystaniem okulografu, wywiadów oraz kwestionariuszy, a także analizowanie oraz interpretowanie wyników.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – HS
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2022, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

stypendium doktoranckie na okres 48 miesięcy od października 2022

Dodatkowe informacje:

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– CV podające informacje o wykształceniu i dorobku naukowym
– list motywacyjny
– kopię dyplomu lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów
– klauzulę informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia prosimy kierować na adres maria.wisniewska@uni.lodz.pl.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.