Odszedł Prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 7 lutego 2022 roku zmarł

Prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI,

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności, wybitny językoznawca, etnolingwista, znawca folkloru i slawista, twórca Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej, autor wielu ważnych, przenikliwych i fundamentalnych opracowań z zakresu językowego obrazu świata, stereotypów językowych, słownictwa aksjologicznego, semantyki, tekstologii, odmian i stylów języka. Pan Profesor był nieocenionym autorytetem i inspiracją dla wielu pokoleń lingwistów. Był Badaczem wybitnym, ale i Człowiekiem niezwykłym, takim, o którym mówi się, że jest nie do zastąpienia. Z chwilą śmierci Pana Profesora cała akademicka społeczność utraciła Mistrza i Nauczyciela.

 

Rodzinie i Najbliższym współpracownikom Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.