Odeszła Sabina Pawlak

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 grudnia 2020 r. zmarła 

Pani Sabina Pawlak

 emerytowany pracownik administracji 
wieloletni kierownik Dziekanatu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Pogrzeb odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 11.15
na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Św. Antoniego przy ul. Solec 11 w Łodzi.

 

Rektor, Dziekan Wydziału Filologicznego,
Kanclerz i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego