Odeszła prof. Barbara Falińska

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 13 marca 2022 r. zmarła

prof. dr hab. Barbara Falińska

językoznawczyni, polonistka, emerytowany pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku, która całe życie zawodowe poświęciła
badaniu i opisywaniu gwar polskich. Pani Profesor była pasjonatką badań dialektologicznych na Mazowszu i Podlasiu, organizatorką corocznych warsztatów i konferencji gwaroznawczych dla uczniów, studentów i pracowników naukowych,pomysłodawczynią projektu i serii wydawniczej „Dialog pokoleń”.

Z chwilą Jej śmierci polska dialektologia traci wyjątkową Uczoną, która z powodzeniem łączyła pracę naukową z działalnością społeczną i oświatową.

Rodzinie oraz Współpracownikom Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia.