Odeszła dr Barbara Krucka (Moskal)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja 2021 r. zmarła

dr Barbara Krucka (Moskal)

pracownik Instytutu Rusycystyki UŁ w latach 1965-1982, językoznawca.

Wyrazy głębokiego współczucia Mężowi i Synom składają
pracownicy i studenci Instytutu Rusycystyki UŁ