Nowa jednostka na Wydziale – Centrum Badań Kultury Żydowskiej

28 kwietnia powołano do życia nową jednostkę na Wydziale Filologicznym – Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ. Jej celem jest prowadzenie i inicjowanie badań naukowych nad kulturą, literaturą i językiem Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski i Łodzi.

Kierownikiem Centrum została dr hab. prof. UŁ Małgorzata Domagalska. Skład Rady Naukowej jednostki uzupełniają dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert (zastępczyni) oraz dr Joanna Podolska i mgr Dariusz Dekiert (członkowie).

Do zadań Centrum należeć będzie popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki żydowskiej, zwrócenie uwagi na funkcjonowanie i szkodliwość mowy nienawiści w dyskursie publicznym, poznawanie lokalnej historii w oparciu o wielokulturową specyfikę Łodzi i regionu oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania jej dziedzictwa. Nowa jednostka ma również zintegrować łódzkie środowisko badaczy problematyki żydowskiej i podjąć współpracę z z innymi ośrodków w Polsce i na świecie, m.in. Justus-Liebig-Universität Gießen, Universität Regensburg, Leibniz Universität Hannover oraz Freie Universität Berlin.

– W planach mamy organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także zaproszenie z wykładami uznanych badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i pozanaukowych – mówi prof. Małgorzata Domagalska. – Myślimy również o warsztatach służących pogłębianiu wiedzy na temat szeroko pojmowanej problematyki żydowskiej, przygotowaniu oferty zajęć opcjonalnych dla wszystkich studentów Wydziału Filologicznego. Planujemy także wprowadzenie kursu języka hebrajskiego dla zainteresowanych studentów Wydziału od nowego roku akademickiego.

Centrum Badań Kultury Żydowskiej UŁ ma charakter otwarty. W poczet członków za zgodą Rady Naukowej Centrum wstąpić mogą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni jednostek Wydziału Filologicznego, a także badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz pracownicy emerytowani.