Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace dyplomowe dla naszych absolwentek

15 listopada przyznano coroczne nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

W gronie laureatów znalazły się 2 absolwentki Wydziału Filologicznego UŁ:

– mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak (filologia włoska) – nagroda za pracę magisterską „Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell’Unesco” („Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco”), promotor pracy: prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska;

– mgr Katarzyna Konicka (filologia polska) – nagroda za pracę magisterską „Pamięć prywatna i pamięć kolektywna w wybranych memuarach z czasów powstania styczniowego w Łódzkiem”, promotor pracy: prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć.

Nagrodzone prace promują województwo, a wyniki badań przeprowadzonych przez autorów są użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego region – czytamy w uzasadnieniu.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym absolwentkom!