Mgr Piotr Kowalski ze stypendium Fundacji Lemmermanna

Piotr Kowalski, doktorant obecnego I roku naszej szkoły doktorskiej związany z Zakładem Italianistyki UŁ, zdobył prestiżowe włoskie stypendium Fundacji Lemmermanna, zakładające obowiązkowy pobyt w Rzymie (2 miesiące – od lutego do marca 2022). 

Mgr Kowalski będzie realizował temat badawczy pt. „Systemowy model tłumaczenia dialektu rzymskiego w przekładach literackich i audiowizualnych oparty na korpusie polsko-, angielsko- i francuskojęzycznym”. 

Serdecznie gratulujemy!

Foto: Paweł Fiejdasz