Książka dr Kupczyńskiej z nagrodą Icom Independent Comic Preis

Książka „Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” pod redakcją dr Kaliny Kupczyńskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ i prof. Renaty Makarskiej z Uniwersytetu w Moguncji otrzymała nagrodę specjalną Icom Independent Comic Preis.

ad

„Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989” to pierwsza niemieckojęzyczna publikacja przekrojowo prezentująca rozwój kultury komiksowej w Polsce po 1989. Do udziału w publikacji zostały zaproszone najważniejsze postaci polskiego komiksoznawstwa, ale nie brakuje tu także głosów tych, którzy znają komiks polski od kulis – wydawców, dziennikarzy, publicystów i krytyków.

Icom Independent Comic Preis jest przyznawana co roku ilustratorom, niezależnym wydawnictwom oraz autorom komiksowym. Publikacja współredagowana przez dr Kuczyńską została nagrodzona za szczególne osiągnięcie w dziedzinie komiksologii. W tym roku w konkursowym jury zasiedli Nikolaus Gatter, Sandra Nußer, Adroth Rian i Dirk Seliger.

Dr Kalina Kupczyńska ma na swoim koncie ponad 20 artykułów dotyczących komiksu (autobiograficznego, adaptacji literatury, Genderowego, historycznego), trzy współredagowane pozycje książkowe dotyczące komiksu; jako autorka i recenzentka współpracuje z niemieckim czasopismem komiksologicznym CLOSURE (wydawanym przez Uniwersytet w Kilonii). Jest członkinią zespołu koordynacyjnego niezwykle prężnej grupy komiksoznawczej AG Comicforschung, a w tym roku także członkinią jury międzynarodowej Nagrody im. Martina Schüwera (Martin-Schüwer-Preis), przyznawanej raz do roku za wybitne prace na polu badań nad komiksem.