Japończyk, który przetłumaczył "Lalkę" - prof. Sekiguchi na UŁ

W piątek 17 maja, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, będziemy gościć profesora Tokimasę Sekiguchiego z Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych - znakomitego polonistę, kulturoznawcę, naukowca, eseistę, tłumacza wielu dzieł literatury polskiej.

 

 

W piątek 17 maja, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, będziemy gościć profesora Tokimasę Sekiguchiego z Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych - znakomitego polonistę, kulturoznawcę, naukowca, eseistę, tłumacza wielu dzieł literatury polskiej.

Tego dnia nasz gość wygłosi po polsku dwa wykłady (godz. 10.15-14.00; aula A5 Rady Wydziału Filologicznego), w których znajdą się przemyślenia wynikające z jego działalności przekładowej oraz studiów porównawczych nad językiem polskim i japońskim.

Program wydarzenia przedstawia się następująco:10.15 - 11.45 Wykład I (w formie prezentacji PP z komentarzami autora): "A to dramat!", czyli o polskich i japońskich losach wybranych internacjonalizmów (patronat: prof. Danuta Kowalska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii")11.45 - 12.30 Przerwa12.30 - 14.00 Wykład II (w klasycznej formie): "Czy Lalka Bolesława Prusa wejdzie do literatury światowej?" (patronat: prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ).

Po obu wykładach przewidziane są rozmowy z gościem. Zapraszamy na wykłady wszystkich zainteresowanych z UŁ i spoza uczelni.

Urodzony w Tokio profesor Tokimasa Sekiguchi jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polonistów zagranicznych. Kulturą i literaturą polską zainteresował się jeszcze w wieku szkolnym, gdy w latach 60. zeszłego stulecia ukazały się w Japonii przekłady powieści Szulca i Gombrowicza. W latach 70. podjął studia z zakresu romanistyki i komparatystyki na Uniwersytecie Tokijskim, a także studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1992-2013 był związany z katedrą polonistyki w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, gdzie przez wiele lat prowadził zajęcia z zakresu kultury polskiej.

Wielokrotnie brał udział w naukowych konferencjach polonistycznych i organizowanych w Polsce Światowych Kongresach Polonistów Zagranicznych. Kilka lat temu profesor zdecydował się przejść na wczesną emeryturę po to, by poświęcić się działalności przekładowej. Lubi zaszyć się w domku w górach niedaleko Tokio; tam powstało wiele jego tłumaczeń.

Ważnymi pracami prof. Tokimasy Sekiguchiego są: Mały słownik polsko-japoński, Tokio 1981 oraz książki eseistyczne: Polska i jej Obcy, (w jęz. japońskim), Tokio 2014 i Eseje nie całkiem polskie (w jęz. polskim), Kraków 2016. Wśród dzieł polskich przełożonych na język japoński przez prof. Tokimasę Sekiguchiego są m. in.: Treny J. Kochanowskiego, Ballady i romanse A. Mickiewicza, Historia literatury polskiej Cz. Miłosza, Matka Joanna od Aniołów J. Iwaszkiewicza, Przyczynek do biografiiJ. Kotta, Cztery dramaty S. I. Witkiewicza, Iwona, księżniczka Burgunda W. Gombrowicza, Korespondencja Fryderyka Chopina (T. I,1816-31), a przede wszystkim Lalka B. Prusa, za którą przyznano autorowi prestiżową "Nagrodę Literacką Yomiuri-Shimbun 2017, "The Best Translation Award in Japan 2017" i in.

Ostatnim wyróżnieniem jest "Nagroda Literacka za Przekłady Literatury Polskiej" ZAiKS-u 2018.Prof. Tokimasa Sekiguchi jest autorem zainicjowanego w 2013 r. projektu wydawniczego "Klasyka Literatury Polskiej" oraz współorganizatorem "Forum Polska" w Japonii, łączącego wszystkie osoby zainteresowane Polską - badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk, artystów i przedstawicieli Polonii.

Prof. Tokimasa Sekiguchi to wielki przyjaciel Polski i Polaków. Jego działania na rzecz Polski zostały docenione przez polskie władze; przyznano mu m.in. dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie (2007), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2009); Srebrny Medal Gloria Artis (2015).

To będzie druga wizyta profesora Tokimasy Sekiguchiego na Uniwersytecie Łódzkim i w naszym mieście. Profesor po raz pierwszy odwiedził Łódź w 1997 roku, a więc 22 lata temu. Uczestniczył wtedy w polonistycznej konferencji poświęconej nauczaniu języka polskiego jako obcego, podczas której wygłosił referat: Polska w dziejach samopoznania Europejczyków. Próba omówienia wybranych elementów kultury polskiej w uniwersalnym kontekście" (opublikowany w: "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 10, 1998, s. 257-264). Ciekawe, jak się poczuje nasz gość, gdy wyjdzie na peron nowego dworca Łódź Fabryczna…

Takegicic.jpg

Tekst opracowała: dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Polskiej i Logopediiredakcja: Centrum Promocji UŁUniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/