Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

Informacje dla studentów I roku Wydziału Filologicznego

  1. Wpłata za legitymację elektroniczną (nie dotyczy osób już studiujących w UŁ i posiadających legitymację)

22 zł.  na numer konta: Bank PeKaO SA II O/Łódź 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

Dowód wpłaty należy przesłać do Biura ds. Obsługi Studentów w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku późniejszej rekrutacji niezwłocznie.

Możliwe są następujące sposoby przesłania dowodu wpłaty:

  • wysłać na adres:

Biuro ds. Obsługi Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

90-236, ul. Pomorska 171/173

(z dopisanym kierunkiem studiów)

  • przesłać mailem na adres pracownika biura odpowiedzialnego za konkretny kierunek studiów:
filologia angielska I stopnia

filologia włoska II stopnia

informatologia z biznesowym językiem angielskim

informacja w środowisku cyfrowym

justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
filologia angielska II stopnia

lingwistyka dla biznesu    

lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

translatoryka

iwona.przybysz@uni.lodz.pl

 

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

kulturoznawstwo  

kultura i sztuka współczesna  

nowe media i kultura cyfrowa studia

media audiowizualne i kultura cyfrowa

malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl
filologia polska

logopedia II stopnia

produkcja teatralna i organizacja widowisk

studia polskie z językiem angielskim

anna.walak@uni.lodz.pl

 

filologia germańska

filologia rosyjska

filologia słowiańska

logopedia z audiologią I stopnia

studia polsko-niemieckie

katarzyna.cebrzynska@filologia.uni.lodz.pl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dziennikarstwo międzynarodowe

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

twórcze pisanie

monika.iwanowska@uni.lodz.pl

 

filologia romańska

filologia hiszpańska

filologia włoska I stopnia

karolina.szczepanska@uni.lodz.pl
 

cudzoziemcy- wszystkie kierunki studiów

 

 

erasmus.filologia@uni.lodz.pl

  1. Dopełnienia formalności (odbiór legitymacji oraz podpisanie umowy)

termin odbioru legitymacji i podpisania umowy zostanie przesłany do studenta w wiadomości mailowej.    

III. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

informacja o dniu i godzinie inauguracji dla poszczególnych kierunków, dostępna będzie na stronie internetowej

Wydziału www.filolog.uni.lodz.pl  po 20 września 2021 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o miejsce w Domu Studenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://cos.uni.lodz.pl  tel. (42) 66 55 338, 665 55 430
  2. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Prosimy zapoznać się  z informacjami zamieszczonymi na www.swfis.uni.lodz.pl,dotyczącymi czasu, rodzaju zajęć oraz sposobu rejestracji.