Gra (filo)logiczna – współpraca dr Karoliny Kołodziej z Muzeum Miasta Łodzi

Praca filologów wiąże się z wielogodzinnym obcowaniem z książkami. Współczesny humanista nie może jednak ograniczyć się do publikowania swoich badań wyłącznie na papierze. Niekiedy warto jest spróbować rozwiązań bardziej trafiających do młodych odbiorców, tzw. cyfrowych tubylców. Dr Karolinie Kołodziej z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ swoją wiedzę z zakresu języka i płynącą prosto z serca miłość do Łodzi udało się przekazać w formie gry komputerowej.

Gra „Lodzermenscha przemysłowy język postępu. Historia jednego listu” powstała we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi. Celem jej twórców było przedstawienie lokalnych przemian, jakie miały miejsce na przestrzeni 200 lat od nadania Łodzi tytułu miasta przemysłowego. Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawiał, że w niesamowitym tempie zmieniały się zawody łodzian, ich codzienność, zwyczaje, a także ich styl wypowiedzi.

– Moja praca polegała na zróżnicowaniu językowym postaci. Język miał być jednym z elementów ich charakterystyki – mówi dr Karolina Kołodziej.

W grze występuje kilka postaci znajdujących się na różnych szczeblach drabiny społecznej. Wśród bohaterów są fabrykant, pracownik biurowy, robotnik, felczer czy pomoc apteczna. Każdy z nich odgrywa ważną rolę w rozwiązaniu problemu pewnego listu.

– Zadanie było tym ciekawsze, że wymagało znajomości historii Łodzi. Tylko w ten sposób językowe zróżnicowanie postaci mogło być wiarygodne. Język fabrykanta nie powinien być stylizowany gwarowo, bo łódzcy fabrykanci przybywali do miasta na przykład z terenów Niemiec. Bałucki rzezimieszek zaś raczej nie posługiwał się literacką polszczyzną. Niektórzy bohaterowie używają germanizmów, inni – charakterystycznej konstrukcji składniowej zdań (na przykład powtarzanie słowa „prawda” przez fabrykanta). Nie brakuje też łodzianizmów – opowiada dr Kołodziej.

Gra „Lodzermenscha przemysłowy język postępu. Historia jednego listu” powstała w ramach projektu „Cyfrowe opowieści przemysłowej Łodzi”. Wersja komputerowa jest uzupełnieniem gry planszowej, której premiera miała miejsce w ubiegłym roku. Więcej informacji (a także samą grę) znaleźć można na stronie Muzeum Miasta Łodzi.