Finał IV edycji konkursu „Recensiamo ItaliAMO”

Studenckie Koło Naukowe Italianistów UŁ „ItaliAMO” składa podziękowania wszystkim uczestnikom za nadesłanie wspaniałych recenzji współczesnych włoskich książek! Najciekawsze teksty zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma „ItaliAMO”, który ukaże się w połowie 2021 roku.

Członkowie Koła serdecznie dziękują Pani Dyrektor Instytutu Romanistyki, prof. Staroń, za udział w obradach jury i nieocenioną pomoc przy ocenianiu prac konkursowych.

Patronami wydarzenia w czwartej edycji konkursu byli: Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytet Łódzki.

Szczególne podziękowania Koło składa Pani Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Jabłkowskiej oraz Prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Zakrzewskiemu, za wsparcie konkursu.

Oto nazwiska zwycięzców oraz autorów prac wyróżnionych:

I miejsce – Alessio Homayoun (UNIMC Università di Macerata) za recenzję książki Corrada Augiasa “Il disagio della libertà”
II miejsce – Aleksandra Łakomiec (Uniwersytet Jagielloński) za recenzję książki Paola Rumiza „Leggenda dei monti naviganti”
III miejsce – Anna Głowacka (Uniwersytet Łódzki) za recenzję książki Michelego Serry „Gli sdraiati”

Wyróżnienia:

Christian Gasperi (UŁ) za recenzję książki Paola Rumiza “L’italia in seconda classe”
Weronika Kursa (UŁ) za recenzję książki Alessandra Baricca „Mr. Gwyn”
Weronika Marzec (UŁ) za recenzję książki Laury Pugno „Sirene”

Skład jury:

dr hab. prof. UŁ Anita Staroń
mgr Katarzyna Kowalik
mgr Justyna Groblińska
mgr Dominika Kobylska