Filolodzy z UniLodz będą edukować urzędników

Najpierw byli strażnicy miejscy i policjanci, teraz przyszła kolej na pracowników Urzędu Miasta Łodzi. W ramach finansowanego z Funduszy Europejskich projektu „Otwarta Łódź” naukowcy z Wydziału Filologicznego uczą języka angielskiego. Wszystko po to, by nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne obcokrajowcom.

– Zaczynamy szkolenia 40 urzędników: semestralne z języka angielskiego oraz dotyczące komunikacji kulturowej i porozumiewania się z osobami słabo znającymi język polski. Istotne jest to, że na szkolenia przygotowaliśmy specjalne podręczniki dedykowane dużej grupie i będące efektem naszych wielogodzinnych spotkań i rozmów – mówi dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego, koordynatorka „Otwartej Łodzi”.

Celem projektu jest między innymi integracja cudzoziemców obecnych na łódzkim rynku pracy:

 – Jak ważna jest znajomość języka obcego, wie każdy, kto kiedykolwiek próbował coś załatwić za granicą. Łódź to miasto wielokulturowe, otwarte na inne narodowości i wyznania.  Dlatego mieszka i pracuje u nas coraz więcej cudzoziemców. Wychodząc naprzeciw, ruszamy ze szkoleniami językowo-kulturowymi kolejnych pracowników, którzy są pierwszą linią kontaktu z zagranicznymi mieszkańcami Łodzi – mówił na briefingu prasowym Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Działania projektowe zakładają opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do cudzoziemców – pracowników firm, a także dla pracowników instytucji publicznych będących „linią pierwszego kontaktu”, tj. funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i urzędników. Zorganizowane zostaną także spotkania studyjne, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i stworzenie przestrzeni do interakcji.

Projekt „Otwarta Łódź” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; III Osi Priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.