Filmoznawcy z UŁ pomogą opracować strategię kształcenia specjalistów animacji filmowej i efektów specjalnych

Pracownicy i studenci Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ wezmą udział w opracowywaniu krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030. Projekt, którego koordynatorem i wnioskodawcą jest łódzka firma Momakin, uzyskał właśnie finansowanie z tzw. funduszy norweskich na kwotę blisko 86 000 €.

Oprócz filmoznawców z UŁ w gronie partnerów przedsięwzięcia znaleźli się: norweskie przedsiębiorstwo Trollfilm AS oraz Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji.

– Zarówno w Polsce, jak i na świecie intensywnie rozwija się animacja filmowa, powszechnie też stosowane są filmowe efekty specjalne. Ten obszar kina będzie potrzebować coraz więcej fachowców o unikatowych umiejętnościach: rysowników, kolorystów, grafików komputerowych i innych specjalistów. Projekt ma na celu określenie, jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani oraz jak powinno być zorganizowane ich kształcenie w ciągu najbliższych lat – tłumaczy założenia przedsięwzięcia prof. Piotr Sitarski, kierownik Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014 – 2021. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.