Dr Natalia Kowalska-Elkader laureatką konkursu MINIATURA

Dr Natalia Kowalska-Elkader z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ znalazła się w gronie laureatów konkursu MINIATURA.

Celem wyróżnionego projektu pt. Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej jest opracowanie genologiczne i strukturalne opartych na słowie form sztuki dźwiękowej, określenie związku gatunków radiowych ze współczesną sztuką audialną.

Dr Kowalska-Elkader otrzyma środki przyznane na staż naukowy w wysokości 49 136 zł. Projekt potrwa 12 miesięcy.

Na podstawie decyzji ekspertów NCN do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Dr Natalia Kowalska-Elkader prowadzi także badania skupione wokół form eksperymentalnych radia artystycznego w ramach Grantu dla doświadczonych badaczy (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UŁ).